Навчально-методичні матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ-ВКАЗІВКИ-Порівнялна етноархеологія Томенчук Б.П.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ-ВКАЗІВКИ-Транскарпатські шляхи Томенчук Б.П.

Нвчально-методичні вказівки РЕЛІГІЙНА ЕТНОЛОГІЯ  Томенчук Б.П.

Навчально-метод.реком. до к.р. методика народознавства Боян-Гладка С.П.

Навчально-рекомендації до с.р. Методика викладання народознавства Боян-Гладка С.П.

Навчально-метод.рекомендації до к.р. традиційна обрядовість    Боян-Гладка С.П.

Завдання та методичні поради до семінарських занять «УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ» Дрогобицька О.Я.

Дрогобицька О. Біографістика української етнології Методичні рекомендації

Дрогобицька О. Повсякденне життя інтелігенції Методичні рекомендації

Дрогобицька О. Порівняльна етнопсихологія методичні рекомендації

Боян-Гладка С.П. Методичні рекомендації Методика викладання етнології у вищій школі

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Методика викладання народознавства» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять та програмові вимоги): для підготовки фахівців за напрямом підготовки 032 – «Історія та археологія. Етнологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Івано-Франківськ, 2017. 40 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Актуальні проблеми сучасної української етнології» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять та програмові вимоги): для підготовки фахівців за напрямом підготовки 032 – «Історія та археологія. Етнологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Івано-Франківськ, 2018. 43 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Духовна культура українців Карпатського регіону»  для студентів ІІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ, 2018. 48 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Матеріальна культура українців Карпатського регіону»  для студентів ІV курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ, 2018. 39 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Етнодемографія населення Українських Карпат»  для студентів ІV курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ, 2018. 32 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з Наукового семінару “Методика польових етнографічних досліджень” для студентів ІІІ курсу спеціальності 032 – «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ, 2018. 22 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Методика викладання народознавства в школі» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять, індивідуальна робота, програмові вимоги та самостійна робота): для підготовки фахівців за спеціальність 014.03 Середня освіта (історія) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ, 2019.  с. 87. Методичні рекомендації з Методики викладання народознавства в школі Методичні рекомендації з Методики викладання народознавства в школі

Дрогобицька О. Я. Етнологія:Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини». Івано-Франківськ, 2015. 80 с.

Дрогобицька О., Шологон Л. Архівно-музейна практика:Навчально-методичні вказівки для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.020302 Історія. Івано-Франківськ, 2015.  52 с.

Дрогобицька О. Повсякденне життя галицької інтелігенції (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.): курс лекцій. Івано-Франківськ, 2015.  112 с.

Кочкін І., Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія первісного суспільства» для студентів І курсу спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ, 2016. 58  с. Анотація Історія первісного суспільства для ІА

Кочкін І., Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія первісного суспільства» для студентів І курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2016. 60  с. Анотація Історія первісного суспільства для СОІ

Дрогобицька О. Етнографія: збірник тестових завдань(для підготовки фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія»). Івано-Франківськ, 2019. 112 с.

Дрогобицька О. «Етнографія»: навчально-методичні вказівки (для підготовки фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія»). Івано-Франківськ, 2019. 79 с. Анотація методички Етнографія для ІА

Дрогобицька О. Я. Музейна практика:Навчально-методичні вказівки для студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ, 2019. 60 с.Анотація Музейна практика для ІА

Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Усна історія в сучасній школі» для студентів ІV курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2019. 60 с. Анотація Усна історія в сучасній школі

 

 

Дрогобицька О. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Науковий семінар «Візуальна історія в шкільних курсах» для студентів ІV курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2019. 35 с. Анотація Візуальна історія для СОІ

Костючок П.Л., Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні вказівки «Науково-дослідна практика» для підготовки магістрів зі спеціальності 032 «Історія і археологія» освітньо-професійної програми «Етнологія». ІваноФранківськ, 2019. 68 с.

Костючок П.Л., Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні вказівки «Асистентська (виробнича) практика» для підготовки магістрів зі спеціальності 032 «Історія і археологія» освітньо-професійної програми «Етнологія». ІваноФранківськ, 2019. 82 с.

Костючок П.Л., Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні вказівки «Етнографічна навчальна практика» для підготовки бакалаврів зі спеціальності 032 «Історія і археологія». ІваноФранківськ, 2019. 93 с.

Навчально-методичні рекомендації з курсу “Загальна етнологія” (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять, самостійна робота та програмові вимоги) для підготовки студентів спеціальності014“Середня освіта (історія)ˮ перший (бакалаврський) рівень. ІваноФранківськ, 2016.

Навчально-методичні рекомендації з курсу “Українознавство_в_шкільному_курсі_історії” (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять, самостійна робота та програмові вимоги) для підготовки студентів спеціальності014“Середня освіта (історія)ˮ перший (бакалаврський) рівень. ІваноФранківськ, 2016.