Навчально-методичні матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ-ВКАЗІВКИ-Порівнялна етноархеологія Томенчук Б.П.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ-ВКАЗІВКИ-Транскарпатські шляхи Томенчук Б.П.

Нвчально-методичні вказівки РЕЛІГІЙНА ЕТНОЛОГІЯ  Томенчук Б.П.

Навчально-метод.реком. до к.р. методика народознавства Боян-Гладка С.П.

Навчально-рекомендації до с.р. Методика викладання народознавства Боян-Гладка С.П.

Навчально-метод.рекомендації до к.р. традиційна обрядовість    Боян-Гладка С.П.

Завдання та методичні поради до семінарських занять «УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ» Дрогобицька О.Я.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Методика викладання народознавства» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять та програмові вимоги): для підготовки фахівців за напрямом підготовки 032 – «Історія та археологія. Етнологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Івано-Франківськ, 2017. 40 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Актуальні проблеми сучасної української етнології» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять та програмові вимоги): для підготовки фахівців за напрямом підготовки 032 – «Історія та археологія. Етнологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Івано-Франківськ, 2018. 43 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Духовна культура українців Карпатського регіону»  для студентів ІІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ, 2018. 48 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Матеріальна культура українців Карпатського регіону»  для студентів ІV курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ, 2018. 39 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Етнодемографія населення Українських Карпат»  для студентів ІV курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ, 2018. 32 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з Наукового семінару “Методика польових етнографічних досліджень” для студентів ІІІ курсу спеціальності 032 – «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалаврр». Івано-Франківськ, 2018. 22 с.

Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Методика викладання народознавства в школі» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять, індивідуальна робота, програмові вимоги та самостійна робота): для підготовки фахівців за спеціальність 014.03 Середня освіта (історія) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ, 2019.  с. 87. Методичні рекомендації з Методики викладання народознавства в школі Методичні рекомендації з Методики викладання народознавства в школі

Дрогобицька О. Я. Етнологія:Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини». Івано-Франківськ, 2015. 80 с.

Дрогобицька О., Шологон Л. Архівно-музейна практика:Навчально-методичні вказівки для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.020302 Історія. Івано-Франківськ, 2015.  52 с.

Дрогобицька О. Повсякденне життя галицької інтелігенції (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.): курс лекцій. Івано-Франківськ, 2015.  112 с.

Кочкін І., Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія первісного суспільства» для студентів І курсу спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ, 2016. 58  с. Анотація Історія первісного суспільства для ІА

Кочкін І., Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія первісного суспільства» для студентів І курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2016. 60  с. Анотація Історія первісного суспільства для СОІ

Дрогобицька О. Етнографія: збірник тестових завдань(для підготовки фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія»). Івано-Франківськ, 2019. 112 с.

Дрогобицька О. «Етнографія»: навчально-методичні вказівки (для підготовки фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія»). Івано-Франківськ, 2019. 79 с. Анотація методички Етнографія для ІА

Дрогобицька О. Я. Музейна практика:Навчально-методичні вказівки для студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ, 2019. 60 с.Анотація Музейна практика для ІА

Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Усна історія в сучасній школі» для студентів ІV курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2019. 60 с. Анотація Усна історія в сучасній школі

 

 

Дрогобицька О. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Науковий семінар «Візуальна історія в шкільних курсах» для студентів ІV курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2019. 35 с. Анотація Візуальна історія для СОІ

Костючок П.Л., Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні вказівки «Науково-дослідна практика» для підготовки магістрів зі спеціальності 032 «Історія і археологія» освітньо-професійної програми «Етнологія». ІваноФранківськ, 2019. 68 с.

Костючок П.Л., Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні вказівки «Асистентська (виробнича) практика» для підготовки магістрів зі спеціальності 032 «Історія і археологія» освітньо-професійної програми «Етнологія». ІваноФранківськ, 2019. 82 с.

Костючок П.Л., Боян-Гладка С.П. Навчально-методичні вказівки «Етнографічна навчальна практика» для підготовки бакалаврів зі спеціальності 032 «Історія і археологія». ІваноФранківськ, 2019. 93 с.

Навчально-методичні рекомендації з курсу “Загальна етнологія” (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять, самостійна робота та програмові вимоги) для підготовки студентів спеціальності014“Середня освіта (історія)ˮ перший (бакалаврський) рівень. ІваноФранківськ, 2016.

Навчально-методичні рекомендації з курсу “Українознавство_в_шкільному_курсі_історії” (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять, самостійна робота та програмові вимоги) для підготовки студентів спеціальності014“Середня освіта (історія)ˮ перший (бакалаврський) рівень. ІваноФранківськ, 2016.