Міжнародні проєкти

Міжнародні проекти (гранти)

  1. Grant Narodowego Centrum Nauki: “Bukivna – elitarna nekropola kultury komarowskiej nad Dniestrem”. Sygnatura 2011/03/B/HS3/00839 (керівник проекту доктор габілітований, професор Пшемислав Макарович) (Кочкін І.Т.)

Ґрант Національного Центру Науки: «Буківна – елітний некрополь комарівської культури на Дністрі».
Термін реалізації ґранту: 29.07.2012-29.07.2015 рр.
П. Макарович (Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Республіка Польща), С.Лисенко (Інститут археології НАН України), І. Кочкін (Прикарпатський національний університет  імені В. Стефаника)

  1. Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 12H 001891 pt. “Katalog cmentarzysk kurganowych kultury komarowskiej w dorzeczu gornego Dniestru” (керівник проекту доктор габілітований, професор Пшемислав Макарович) (Кочкін І.Т.)

Укр.: Ґрант Національної Програми розвитку гуманітарних наук nr 12H 001891 «Каталог курганних могильників комарівської культури в басейні Верхнього Дністра (колишнє Станіславське воєводство)» (керівник проекту доктор габілітований, професор Пшемислав Макарович, Університет імені Адама Міцкевича в Познані).
Виконавці: І.Т. Кочкін, С.Д. Лисенко (Інститут археології НАН України). Термін дії проекту 2012-2015 рр.
Термін реалізації проекту: 2014–2016 рр.
Наукова мета проекту:
Проведення інвентаризації і складання каталогу відомих некрополів, залишених у другому тис. до Хр. спільнотою комарівської культури – південно-східної частині Тщинецького культурного кола – у басейні верхнього Дністра. У адміністративному поділі Другої Польської Республіки цей регіон включав Станіславське і південну частину Тарнопольського воєводства. Проект здійснювався в рамках міжнародного співробітництва з українськими партнерами – Національною академією наук України (Інститут археології НАНУ), Прикарпатським національним університетом  імені В. Стефаника), які пов’язані з Університетом Адама Міцкевича в Познані двосторонніми угодами. Результати проведеної роботи викладені у друкованому виданні (англ. мова)
Makarowicz P., Kochkin I., Niebieszczański J., Romaniszyn J., Cwaliński M., Staniuk, Lepionka H., Hildebrandt-Radke I., Panakhyd H., Boltryk Y., Rud V., Wawrusiewicz A., Tkachuk T., Skrzyniecki R., Bahyrycz C. Catalogue of Komarów Culture Barrow Cemeteries in the Upper Dniester Drainage Basin (former Stanisławów province), Archaeologia Bimaris Monographies, vol. 8, Poznań. – 2016. –  530 р.
Режим доступу до електронної версії каталогу:
Польска версія : https://nowosad.github.io/katalog/
Українська версія: https://nowosad.github.io/katalogua/

  1. Grant Narodowego Centrum Nauki “Kontynuacja i zmiana. Społeczności kurhanowe z III i II tys. przed Chr. w dorzeczu górnego Dniestru w świetle badań multidyscyplinarnych”. Sygnatura 2018/31/B/HS3/01326. Переклад укр.: «Продовження і зміна. Курганні суспільства з ІІІ і ІІ тис. до Р.Х. басейну верхнього Дністра у світлі міждисциплінарних досліджень». (Кочкін І.Т.)

Керівник: професор, доктор габілітований Пшемислав Макарович, головний виконавець з української сторони – канд. іст. наук Віталій Рудь. Виконавці (у полі) – dr Ян Романишин, Ігор Кочкін, Василь Ільчишин, dr Якуб Небещанськи, dr Рафал Скшинецькі, mgr Роберт Станюк, mgr Матеуш Хвалинськи, mgr Цезарій Багирич, mgr Вероніка Скшинецька, mgr Галина Панахид, lic Майей Вільчинськи.
Терміни: 27.10. – 10.11. 2019 р.  Області: Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська (могильники курганні і ґрунтові),  розкопки – 2020 -2022 рр. Загальний термін реалізації проекту 2019- 2022 рр.
Метою даного проекту є вивчення механізмів культурного розвитку в басейні верхнього Дністра (Прикарпаття, західна частина Поділля) в період 2800-1500 рр. до н.е., в якому могильні кургани споруджувалися представниками трьох послідовних спільнот, що згадуються в археологічній літературі: шнурової  кераміки, городоцько-здовбицька та комарівська культури. Основна дослідницька проблема, що реалізується в даному проекті, стосується виявлення періодів продовження та перерв у створенні курганних могильників у басейні верхнього Дністра в зазначений часовий інтервал. Дослідників цікавить відповідь на питання, чи були культурні зміни в аналізованому періоді фундаментальними і пов’язані з появою прийшлого населення (мігрантів), або ж відбуваються багаторічні (стадії) зміни в межах одного місцевого населення? Важливо відповісти на питання про значення курганів для їх будівельників: чи була найважливішою функція похорон – сакральність, або – особливо в пізніший період (II тис. до н.е.) – соціально-політична роль цих пам’яток була однаково важлива. Важливим питанням у проекті є питання зміни природного середовища, викликаного будівництвом цих некрополів. Дослідження розкопок повинні відповісти на питання про те, хто був похований у курганах на різних етапах розвитку кладовищ, якими були типи похоронних споруд, що було супровідним інвентарем померлих, а спеціалізовані аналізи допомагають розгадати таємницю будівельників курганів і їх взаємини.
Для відповіді на поставлені питання будуть використані сучасні методи дослідження в гуманітарних і природничих науках: неінвазивні та розкопочні дослідження, а також багатоаспектні аналізи – археологічні, радіовуглецеві, антропологічні, палеозоологічні, педологічні, ізотопні, генетичні, палінологічні, палеоботанічні.
Завдяки поставленим у проекті завданням буде можливість отримати всебічну інформацію, що дозволить сформулювати модель культурного розвитку “курганних спільнот”, що мешкають на межі лісостепової та лісової зон.

Program stipendialny Wchodnia Szkola Letnia Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Варшава, Польща (доц. Костючок П.Л.)
2007-2008:    Етнокультурні процеси в Карпатському регіоні, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна (доц. Костючок П.Л.)
2008:      Fundacji Popierania NaukiStipendiaKasy im. Józefa Mianowskiego, Polska Akademia Nauk, Варшава, Польща (доц. Костючок П.Л.)
2009:     NárodnýštipendijnýprogramSAIA, Ustav etnologie Slovenskej Akademie Vied, Братислава, Словаччина (доц. Костючок П.Л.)
2009:     Stipendienprogrammdes DHI Warschau, Stipendium im. Roberta Boscha, Deutsche Historische Institut in Warschau, Варшава, Польща (доц. Костючок П.Л.)
2011:     NárodnýštipendijnýprogramSAIAUstav etnologie Slovenskej Akademie Vied, Братислава, Словаччина (доц. Костючок П.Л.)
2011:       Fundacji Popierania NaukiStipendia Kasy im. Józefa Mianowskiego, Polska Akademia Nauk, Варшава, Польща (доц. Костючок П.Л.)
2013:       Naukowa wymiana, Uniwersytet Jaggiellonski, Краків, Польща (доц. Костючок П.Л.)
2014-2019:    Huculszczyzna – antropologiczneobszarypamieci, UniwersytetWarszawski, Варшава, Польща, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна, Інститут народознавства, Львів, Україна (доц. Костючок П.Л.)
2015:      Naukowa wymiana, Uniwersytet Jaggiellonski, Краків, Польща (доц. Костючок П.Л.)
2019:    Collegium Carpathicum, Ştefancel Mare University of Suceava, Сучава, Румунія (доц. Костючок П.Л.)
2019:    CollegiumCarpathicum, Ostravskáuniverzita, Острава, Чехія (доц. Костючок П.Л.)
2019:      ProgramErasmus+ mobilityforteachingKA2, UniverzitaKomenského v Bratislave, Братислава, Словаччина (доц. Костючок П.Л.)

 

Лист-підтвердження гранту Дрогобицька О.

Боян-Гладка С.П. з 02.12.2021 р. у складі робочої групи з питань реалізації міжнародного проекту «Ворота в Центральні Горгани: міжкультурний діалог на польсько-українському прикордонні» (термін дії 2021 – липень 2022 рр.). Результати: визначення об’єктів культурної спадщини Бойківщини та підготовка наукових публікацій з етнографії Бойківщини.