Неформальна освіта

Для власного професійного розвитку можна скористатися наступними платформами для неформальної освіти:

Сoursera

Prometheus

EdEra

Future learn

Google Digital Workshop

Відкритий університет Майдану (ВУМ)

Дія. Цифрова освіта

 

Більше у презентації про “Наукові та освітні платформи для діяльності та професійного розвитку викладачів” проректора з наукової роботи проф. Якубів В.М. тут

Студенти мають можливість визнавати результати навчання, отриманих в інших ЗВО та в неформальній освіті. Положення, які регламентують питання визнання результатів навчання:

Положення про неформальну освіту учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Більше положень тут.