Магістерські роботи

 З 2012 р. при кафедрі функціонує ліцензійна навчальна програма магістра, спеціальність “Історія та Археологія. Етнологія” за кваліфікацією “Етнолог, історик, викладач”.

Магістр — освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або спеціаліста. Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС.

Щорічно на основі диплому бакалавра і вступних випробувань на конкурсній основі відбувається відбір в магістратуру по спеціальності “Історія та Археологія. Етнологія”, ліцензійний обсяг – 15 чоловік.