Виховна робота

План-виховної-роботи-зі-студентами кафедри 2023-2024

Відділ Виховної роботи Університету 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Національно-патріотичне виховання. Вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу. Учасники АТО (ООС).Військова кафедра. формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини; дотримання мовної культури. Заходи в університеті і в школах. Акції на підтримку державної символіки, соборності. Виступи  викладачів на радіо і телебаченні.Вшанування пам`яті жертв політичних репресій. Заходи до Дня свободи, Дня героїв, Дня української писемності та мови, Дня прав людини, Дня працівників дипломатичної служби. Заходи  з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933. залучення студентів до роботи громадських молодіжних організацій

Громадянсько-правове виховання
Прищеплення поваги до Конституції України, її державних символів, знання та дотримання законів; виховання і підготовка студентів до життя і діяльності в правовій, демократичній державі.

Морально-етичне виховання
Оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та пере­конань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки, адек­ватної поведінки у процесі суспільних відносин.проведення Днів відкритих дверей; урочистої посвяти в студенти першокурсників; святкування знаменних дат університету, факультетів, кафедр; залучення студентів до професійної роботи з майбутніми абітурієнтами; кураторські години; проведення бесід, лекцій з антиалкогольною та антинаркотичною тематикою; організація вечорів, концертів; діяльність органів студентського самоврядування; залучення студентів до участі в акціях гуманістичного характеру; висвітлення моральних питань у газетах і часописах.  Виховні заходи, тренінги

Волонтерство і благодійність

Художньо-естетичне виховання
Виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та найкращих надбаннях цивілізації. Вироблення умінь власноруч примножувати культурно — мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному житті; формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор.
відвідування театрів, виставок, музеїв, проведення зустрічей у літературно-музичних, театральних вітальнях, зустрічі з діячами літератури та мистецтва, організація чемпіонатів КВК, організацію щорічного фестивалю творчості студентів “Весняна хвиля”, участь у клубі молоді, художня самодіяльність, перемоги окремих студентів у фестивалях, пісенних конкурсах. Екскурсії (Україна, Європа). Конкурси краси. Фотоконкурси.

Інтелектуально-духовне виховання
Розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, виховання потреби самостійно здобувати знання та готовність до застосувань знань, умінь.Дискусії, диспути, прес-конференції, діяльність студентської преси

Трудове, професійне виховання
Формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями. Толоки.

Екологічне виховання
організація екскурсій до краєзнавчих музеїв, туристичних походів, проведення тижня Землі, природоохоронних акцій та заходів. вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
робота спортивних секцій, клубів, проведення спортивних змагань, спартакіад, турнірів, зустрічей, туристичних походів, молодіжних акцій проти куріння, алкоголізму, наркоманії.

Куратори

Студентське самоврядування. Сенат, профактив, старости груп

Виховна робота в гуртожитках. Зустрічі з батьками.

Національно — патріотичне виховання

Формування патріотичних почуттів; формування рис громадянина України; вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу; формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини; дотримання мовної культури.

Громадянсько-правове виховання

Основні завдання: Прищеплення поваги до Конституції України, її державних символів, знання та дотримання законів; виховання і підготовка студентів до життя і діяльності в правовій, демократичній державі.

Морально-етичне виховання

Основні завдання: Оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та пере­конань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки, адек­ватної поведінки у процесі суспільних відносин.

Художньо-естетичне виховання

Виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які грунтуються на народній естетиці та найкращих надбаннях цивілізації. Вироблення умінь власноруч примножувати культурно — мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному житті; формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор.

Інтелектуально-духовне виховання

Розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, виховання потреби самостійно здобувати знання та готовність до застосувань знань, умінь.Дискусії, диспути, прес-конференції

Трудове, професійне виховання

Формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю. Вміння самостійно на основі сучасних знань про ринкову економіку застосовувати власні здібності в системі виробництва, науки, освіти. Прищеплення любові до обраної професії.

Екологічне виховання

Виховання екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї як за національне багатство, основи життя на землі. Виховання свідомого виконання норм поведінки в природі, готовності до природоохоронної діяльності. Розробка технічних рішень, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів і виключення забруднення навколишнього середовища.

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу за­гальної культури особистості. Формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я.

Громадянське виховання

Розумове виховання

Моральне виховання школярів

Здійснення трудового та економічного виховання

Національне виховання

Екологічне виховання

Естетичне виховання

Фізичне виховання

Профорієнтаційна робота.

Екскурсії

Національно-патріотичне виховання

Ректорат, профком, сенат у справах молоді, студентський сенат плідно співпрацюють. У музеї історії університету створено експозицію з архівних фотоматеріалів. Цікаву роботу щодо виховання бережливого ставлення до культури, традицій, долучення до спадщини народу проводить літературно-музичний театр.
Постійно проводяться екскурсії місцями військової слави – до меморіальних музеїв, виконуються маршрути краєзнавчого циклу «Відродження національних традицій, історія міст і сіл України», «Міста-герої». Відбуваються екскурсії до змаків і фортець Галичини і Закарпаттятощо.
Особливе місце посідають заходи щодо вшанування жертв Голодомору (зокрема, студенти університету беруть участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку»).
З метою виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті за ініціативою комітету у справах сім’ї, молоді і спорту спільно з міським Центром збереження історичних пам’яток проводяться лекції «Без минулого немає майбутнього» з продажем марок.

Громадянсько-правове виховання.
З метою виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України поновлюються куточки національної символіки в гуртожитках та в навчальних, проводяться лекції-бесіди кураторів академічних груп та викладачів.
Кафедрою безпеки життєдіяльності проводяться бесіди для студентів щодо підвищення правової культури особистості та працює семінар з правового навчання щодо виходу з професійно-конфліктних ситуацій. Студенти беруть участь у проекті «Права студентів: розуміння, захист, розвиток», який реалізується управлінням у справах сім’ї, молоді і спорту.
Постійно відбуваються зустрічі з представниками правоохоронних органів.

Моральне виховання
З метою формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства теми морального виховання обговорюються в навчальних курсах «Етика, естетика», «Основи психології та педагогіки».
Кураторами академічних груп постійно проводяться лекції-бесіди щодо неприпустимості ксенофобії та расизму, на морально-етичні теми, про норми поведінки, самодисципліни, самовдосконалення.
З метою становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків відбуваються екскурсії до храмів різних конфесій м. Івано-Франківська та релігійних святинь і замків України.

Екологічне виховання
З метою виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство студенти університету щорічно беруть участь у міському екологічних семінарах, проводиться викладачами пропаганда здорового способу життя й використання ефективних форм захисту навколишнього середовища.

Естетичне виховання
Щодо розвитку естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності плідно працює кафедра зі студентами.

Трудове виховання

Куратори академічних груп під час бесід в гуртожитках виховують дбайливе ставлення студентів до майна університету.

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

З метою формування потреби у безпечній поведінці, протидії та запобіганні негативним звичкам, профілактиці захворювань традиційно проводяться бесіди кураторів та лікарів щодо здорового способу життя, профілактики небезпечних хвороб та неприпустимості шкідливих звичок.
З метою формування знань і навичок фізичної культури, забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів, фізичного, духовного та психічного загартування проводить велику роботу кафедра фізичного виховання – спортивних секції, проведення спортивно-масових заходів, спартакіад серед студентів і співробітників університету та організацію участі спортсменів університету у змаганнях різного рівня: досягненням кафедри є поєднання повсякденної роботи з високими спортивними досягненнями. Спортсмени високого класу беруть активну участь у спортивно-масових заходах університету: очолюють команди, допомагають у суддівстві.
Збірні команди університету з різних видів спорту беруть активну участь у Спартакіаді серед студентів ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації, яку проводить Івано-Франківське обласне управління з фізичного виховання та спорту.
Викладачі кафедри фізичного виховання організовують та проводять спортивно-тренувальну роботу у спортивних секціях, де займається велика кількість студентів нашого університету.
В університеті діє стійка спортивна інфраструктура від масового спорту до спорту високих досягнень.

Куратори

Найбільш тісно пов’язаною з повсякденним життям студентської молоді є кураторська система. В університеті працює рада кураторів, засідання якої відбуваються щомісячно. Викладачі-куратори академічних груп організують свою роботу на основі Положення про куратора академічної групи, узгоджують з планами роботи ради кураторів факультету та університету.  Протягом навчального року постійно здійснюється контроль форми і змісту проведення кафедральної виховної роботи. На початку навчального року і в кінці кожного семестру проводяться семінари кураторів груп на рівні інститутів, на яких підводяться підсумки виховної роботи. Працює «Школа молодого куратора».

Студентське самоврядування

В структурі системи виховної роботи важливе місце відводиться студентському самоврядуванню. Воно покликане сприяти гармонійному розвитку особистості студента, формувати в нього навички майбутнього організатора, керівника, а також забезпечити реалізацію студентською громадою своїх прав, обов’язків та ініціатив. Постійно відбуваються спільні засідання студентського сенату у справах сім’ї, молоді і спорту. Надається необхідна методична допомога щодо діяльності органів студентського самоврядування (планування роботи, підготовка і проведення заходів, оформлення документації, оформлення наочної агітації, робота в гуртожитках тощо).
Студентський сенат та профбюро активно бере участь у профорієнтаційній роботі у школах міста й області.

Виховна робота в гуртожитках

Особлива увага в університеті приділяється проведенню виховної роботи в студентських гуртожитках. Виховні заходи в гуртожитках проводяться факультететами (за планами виховної роботи), кафедрами (за планами-графіками виховної роботи і чергування викладачів у вечірній час), студентським сенатом гуртожитків. Основні з виховних заходів: бесіди і зустрічі до святкових та знаменних дат, зустрічі з лікарями, юристами та працівниками правоохоронних органів, вечори запитань та відповідей на різну тематику (трудове, правове, естетичне, моральне, патріотичне, екологічне, фізичне виховання), трудові години з упорядкування території гуртожитків, бесіди щодо виконання вимог внутрішнього розпорядку, консультації з підготовки до здачі екзаменаційних сесій тощо. Щомісячно в кожному гуртожитку проводяться засідання студентського сенату.
Покращення якості фахової та гуманітарної підготовки спеціалістів, систематичне проведення виховної роботи як важливого напрямку діяльності університету є одним з основних завдань сьогодення.