Науковий гурток “Берегиня”

Науковий гурток “Берегиня” розрахований для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Одним з найважливіших завдань гуртка є збір місцевих краєзнавчих етнографічних матеріалів для подальшого використання їх в науковій роботі. Освітнє і виховне значення цих зустрічей і бесід величезне. Відомості, отримані з розповідей і бесід учасників історичних
подій, є цінними історичними джерелами. Збір етнографічних матеріалів є важливою, але тільки
першою частиною дослідницької роботи молодого етнолога. Накопичення необхідних для
виводів і узагальнень відомостей і фактів є підготовкою до власного дослідження. Всі записи
розповідей і очевидців історичних подій, відомості, отримані під час польових досліджень, а
музейні документи і експонати, спостереження, зібрані в походах, вивчаються, групуються по
темах, систематизуються обробляються і використовуються для підготовки студентських
доповідей і повідомлень, нарисів і збірок, написання курсових і магістерських робіт, конкурсу наукових робіт тощо.

Науковий гурток Берегиня