Дисципліни вільного вибору студента

Положення про вибіркові дисципліни

Згідно Додатку 1 Освітньо-професійної програми “Етнологія”

СИЛАБУСИ вибіркових дисциплін

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС Семестр
1 Етнологія Європи 3 1
Історична етногеографія
Екологічна антропологія
2 Методика польових досліджень 3 2
Актуальні проблеми археології
3 Транскарпатські шляхи в етнокультурі народів Карпатського регіону 3 2
Повсякденне життя інтелігенції
4 Етноісторична антропологія Карпатського регіону 3 2
Пам’ятки духовної культури Українських Карпат
5 Біографістика української етнології 3 3
 Етноміграціологія
Порівняльна етноархеологія