Дисципліни вільного вибору студента

Положення про вибіркові дисципліни

Згідно Додатку 1 Освітньо-професійної програми “Етнологія”

СИЛАБУСИ вибіркових дисциплін

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС Семестр
ВК15 Етнологія Європи 3 1
Духовна традиційна культура українців
Історична етногеографія
ВК16 Українська традиційна звичаєва обрядовість 3 1
Екологічна антропологія
Матеріальна культура українців
ВК17 Методика польових досліджень 3 2
Новітні технології викладання в етнологічній науці
Актуальні проблеми археології
ВК18 Транскарпатські шляхи в етнокультурі народів Карпатського регіону 3 2
Історія етнографічних студій Галичини
Культура національних меншин України
ВК19 Повсякденне життя інтелігенції 3 2
Пам’ятки духовної культури Українських Карпат
Звичаєва культура українців
ВК20 Біографістика української етнології 3 3
Етноісторична антропологія Карпатського регіону
Етнотуризм України
ВК21 Етноміграціологія 3 3
Антропологія пережитків
Етнографічне музеєзнавство
ВК22 Порівняльна етноархеологія 3 3
Медіа-етнографія
Релігійна антропологія
Разом 24