Навчальні дисципліни

1 курс
Археологія

Історія первісного суспільства
Основи антропології

2 курс

Загальна етнологія

Етнологія України

3 курс

Етнографія
Методика історико-археологічного дослідження.

Курс за вибором (спеціалізація)
Духовна культура українців Карпатського регіону

4 курс

Курс за вибором (спеціалізація)

Матеріальна культура українців Карпатського регіону

Етнічні процеси в Карпатському регіоні

Курс за вибором

Релігійна етнологія
Аграрна етнологія.

Магістратура. “Історія та Археологія. Етнологія”

 1. Теоретична етнологія  (методичний посібник)
 2. Етнологія Європи
 3. Українська традиційна звичаєва обрядовість.
 4. Загальна етнологічна міфологія.
 5. Націогенез українців.
 6. Методика викладання народознавства у вищій школі
 7. Транскарпатські шляхи в етнокультурі народів Карпатського регіону (МЕТОДИЧКА-2 Томенчук)
 8. Етноміграціологія.
 9. Методика польових етнологічних досліджень.
 10. Етноісторична антропологія Карпатського регіону.
 11. Порівняльна етноархеологія (МЕТОДИЧКА (2) Томенчук)
 12. Актуальні проблеми сучасної української етнології.