Міжнародна співпраця

Міжнародна діяльність кафедри етнології і археології відбувається за двома напрямами – археологія та етнологія. Археологічна співпраця проходить у рамках міжнародної українсько-польської археологічної експедиції Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ст. викл. Кочкін І.Т.), Інституту археології НАН України (Фастівська археологічна експедиція) та Університету імені Адама Міцкевича в Познані поблизу села Буківна Тлумацького району Івано-Франківської області здійснюються спільні роботи здійснювалися у рамках виконання гранту – Grant Narodowego Centrum Nauki: “Bukivna – elitarna nekropolia kultury komarowskiej nad Dniestrem”. Sygnatura.
Результатом проекту фінансувався Республіки Польща в рамках програми Міністра науки і Вищого шкільництва під назвою «Національна Програма Розвитку Гуманістики» у 2013–2016 рр. (грант 12H 12 001981) стала праця “Каталог курганних могильників комарівської культури в басейні Верхнього Дністра (колишнє Станіславське воєводство)” / колектив авторів Пшемислав Макаровіч, Ігор Кочкін, Якуб Нєбєщаньскі, Ян Романішин, Матеуш Цваліньскі, Роберт Станюк, Губерт Лєпьонка, Івона Гільдебрандт-Радке, Галина Панахид, Юрій Болтрик, Віталій Рудь, Адам Ваврусєвіч, Тарас Ткачук, Рафал Скшинєцкі, Цезари Багирич. Познань-Київ-Івано-Франківськ, 2016.
Режим доступу https://nowosad.github.io/katalogua/
Завідувач кафедри Томенчук Б.П. тісно співпрацює із зарубіжними археологами. Зокрема спільно із науковцями Загребського університету (Хорватія) ведеться наукова робота над темою «Три середньовічні Хорватії і шляхи їх міграції на Балкани». Проблема етнокультурних та етнополітичних процесів у Східнокарпатському регіоні в контексті природно-кліматичних змін в Європі (неоліт – пізнє середньовіччя) розробляється разом із археологами Сучавського університету (Румунія).
Міжнародна співпраця в галузі етнології довгий час триває над спільним українсько-польським проектом «Huculszczyzna – antropologiczneobszarypamięci» (2014-2018 рр.), в рамках якого задіяні викладачі кафедри етнології (к.і.н., доц. Костючок П.Л.) і археології та наукові співробітники Інститут етнології і культурної антропології Варшавського університету. Його мета полягає у вивчення етнографії гуцулів, збору польових матеріалів в результаті етнографічних експедицій, публікація спільних наукових праць.

На кафедрі неодноразово к.і.н., доц. Костючок П.Л. та ст. викл. Кочкін І.Т. вигравали наукові гранти та проходили закордонні стажування

Гранти, стажування (к.і.н., доц. Костючок П.Л.)

2007: Program stipendialny Wchodnia Szkola Letnia Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Варшава, Польща

2008: Етнокультурні процеси в Карпатському регіоні,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна

2008: Fundacji Popierania Nauki, StipendiaKasy im. Józefa Mianowskiego, Polska Akademia Nauk, Варшава, Польща

2009: Národný štipendij nýprogram SAIA, Ustav etnologie Slovenskej Akademie Vied, Братислава, Словаччина

2009: Stipendien programmdes DHI Warschau, Stipendium im. Roberta Boscha, Deutsche Historische Institut in Warschau, Варшава, Польща

2011: NárodnýštipendijnýprogramSAIA, Ustav etnologie Slovenskej Akademie Vied, Братислава, Словаччина

2011: Fundacji Popierania Nauki, Stipendia Kasy im. Józefa Mianowskiego, Polska Akademia Nauk, Варшава, Польща

2013: Naukowa wymiana, Uniwersytet Jaggiellonski, Краків, Польща

2019: Huculszczyzna – antropologiczneobszarypamieci, UniwersytetWarszawski, Варшава, Польща, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна, Інститут народознавства, Львів, Україна

2015: Naukowa wymiana, Uniwersytet Jaggiellonski, Краків, Польща

2019: Collegium Carpathicum, Ştefancel Mare University of Suceava, Сучава, Румунія

2019: CollegiumCarpathicum, Ostravskáuniverzita, Острава, Чехія

2019: ProgramErasmus+ mobilityforteachingKA2, UniverzitaKomenského v Bratislave, Братислава, Словаччина

Міжнародна співпраця (к.і.н., доц. Костючок П.Л.)

Польща: Варшавський університет

Ягеллонський університет

Німецький історичний інститут в Варшаві

Архів Акт Нових

Державний архів в Кракові

Центральний військовий архів

Словаччина: Інститут етнології Словацької Академії Наук

Університет Коменського в Братиславі

Суспільствознавчий інститут Словацької Академії Наук у Кошице Прешовський університет

Національний архів Словацької Республіки

Державний архів в Кошице

Чехія: Карлів університет

Остравський університет

Національний архів Чеської Республіки

Архів Канцелярії Президента Республіки

Австрія: Віденський університет

Росія: Новосибірський університет

Румунія: Університет у Сучаві

Товариство українців Румунії

Викладачі кафедри –
доц. Боян-Гладка С.П. бере участь у міжнародних наукових конференціях та співпрацює з Товариством українців Румунії;
доц. Дрогобицька О.Я. бере участь у міжнародних наукових конференціях – Український Вільний університет (2019 р.)

 

 

Країна партнер (за алфавітом) Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати від співробітництва
Республіка Польща Інститут етнології і культурної антропології Варшавського університету «Huculszczyzna – antropologiczneobszarypamięci» 2014-2018рр. Наукові публікації
Республіка Польща Центральний Осередок Гірського Туризму Польського Туристсько-Краєзнавчого Товариства в Кракові Угода №68 с/16 від 14.11.2016 р.
14.11.2016р.-14.11.2021 р.

Видання наукового журналу Карпати: людина, етнос, цивілізація