Програмові вимоги до навчальних курсів Бакалавр

Програмові вимоги з курсу Історія первісного суспільства 1 курс спеціальність 032 “Історія та археологія” (іспит)

Програмові вимоги з курсу Етнографія 3 курс спеціальність 032 “Історія та археологія” (іспит)

Програмові вимоги 3 курс Духовна культура українців Карпатського регіону (залік)

Програмові вимоги 4 курс Матеріальна культура українців Карпатського регіону (залік)

Програмові вимоги з курсу Усна історія в сучасній школі 4 курс спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) (залік)