Самостійна робота студентів

Графік самостійної роботи викладачів на І семестр 2019-2020 н.р.

Методичні-рекомендації-до-організації-самостійної-роботи-студентів-ПНУ-2017-р.

Форми-контролю-та-звітності-за-видами-самостійної-роботи-студента.-ФІПМВ

Під час самостійної роботи студентам пропонується використовувати наступні методичні рекомендації і матеріали:

Рекомендації до самостійної роботи з навчального курсу “Методика викладання народознавства” 5 курс  Боян-Гладака С.П.