Наукова робота студентів і магістрантів

Сприяє організації, участі  та підтримці наукової діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених  Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених, що регулюється Положенням про діяльність ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених

 

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ

2016-2017 Н.Р.

1. Пам’ять гуцулів про предків Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин В.П. ІВАНЧУК. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Я.ДРОГОБИЦЬКА

2. Варяги в етнополітиці Центрально-Східної Європи. Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин В.П. ДОЛИНСЬКИЙ. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Б.П.ТОМЕНЧУК.

3. Статус чоловіка у родинному побуті населення Прикарпаття (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин О.В.СМІХ. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Я. ДРОГОБИЦЬКА.

4. Народознавчі студії вчителів у Галичині (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин М.Д.ЗАДОРОЖНА. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Я. ДРОГОБИЦЬКА.

5. Харчування міського населення Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Ю.В.ФЕДОРИШИН. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Я. ДРОГОБИЦЬКА.

6. Звичаєві норми дівчини в родинному і громадському побуті українців. Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Х.В. ТЕРЛЕЦЬКА. Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач С.П. БОЯН-ГЛАДКА.

7. Образ жінки в традиційних календарних обрядах українців Карпат. Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин О.Я. СЕМЕНЮК. Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач С.П. БОЯН-ГЛАДКА.

8. Релігійні цінності українців у сучасному глобалізаційному процесі. Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Н.В. БАЮРЧАК. Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач С.П. БОЯН-ГЛАДКА.

9. Народна магія в традиційній культурі бойків. Студ. ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин І.М.ГОЛИНСЬКА. Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач С.П. БОЯН-ГЛАДКА.

10. Народні художні промисли на Гуцульщині. Студ. ІІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин О.О.МИЦКАНЮК. Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач С.П. БОЯН-ГЛАДКА.

11.Дозвілля сільської молоді смт. Єзупіль у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Студ. ІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Є.І.ЯСИНИШИН. Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач І.Ф. СОЛОНЕЦЬ.

12. Алкогольні напої у повсякденному житті українського населення Покуття та Опілля (кінець ХІХ – на початку ХХ ст.). Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Ю.В. ВИСОЧАН. Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач І.Ф. СОЛОНЕЦЬ.

13. Повсякденна їжа гуцулів у кінці ХІХ – початку ХХ ст. Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин М.М.МОСЕЙЧУК. Науковий керівник – старший викладач І.Т.КОЧКІН.

14. Архітектура традиційного житла на Опіллі. Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин В.В.ДРОЗД. Науковий керівник – старший викладач І.Т.КОЧКІН.

15. Забобони календарно-обрядового циклу. Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин П.І.ВАЛЬЧУК. Науковий керівник – старший викладач І.Т.КОЧКІН.

16. Святкування Маланки на Гуцульщині. Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин В.М.ОСТАП’ЮК. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

17. Жінка в гуцульській міфології – «негативність». Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин В.В.НИКІРКА. Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач В.В.ГАВАДЗИН.

18. Продукти бджільництва у традиційному харчуванні українців Карпат (початок ХХІ ст.). Студ. ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин М.І.ТУГАЙ. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

19. Етнокультурна самоідентифікація українських емігрантів в США. Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин С.В.ГРИЦЮК. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

20. Етнографічна модернізація бойків в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Студ. ІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин І. І.КРЕХОВЕЦЬКИЙ. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

21. Взаємини священика і сільської громади на Покутті в ХХ – на початку ХХІ ст. Студ. ІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин І.В.КАЗИМІРЧУК Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

22. Вікові ініціації на Покутті в ХХ – початку ХХІ ст. Студ. ІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин А.В.ВАСИЛИШИН. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

12 БЕРЕЗНЯ ВІДБУЛАСЬ ЗВІТНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, НА ЯКІЙ ВИСТУПИЛИ 27 СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНОМАНІТНИМИ ДОПОВІДЯМИ З АРХЕОЛОГІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИСТУПІВ СТУДЕНТАМ-МАГІСТРАНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ЕТНОЛОГІЯ” – МІРЧУКУ ВОЛОДИМИРУ ТА МАГОМЕТІ АНДРІЮ БУЛО ВРУЧЕНО ГРАМОТИ, А СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ – МОЙСЕЙЧУК МАРІЮ ТА ДОЛИНСЬКОГО ВОЛОДИМИРА РЕКОМЕНТУВАЛИ ДО ДРУКУ У СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ “ЕВРИКА”.

14.03.2015р.

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ

1. Український січовий рух на Покутті (етнологічний аспект).

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин М.В.ТОМКІВ.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Б.П. ТОМЕНЧУК.

2. Родинні обряди на Покутті в ХХ – на початку ХХІ ст.

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин О.І.ВАЦЕБА.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Б.П. ТОМЕНЧУК.

3. Інфраструктура середньовічних шляхів Прикарпаття (Галицьке Опілля).

Студ. ІІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин М.Б. ФРАНКО.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Б.П. ТОМЕНЧУК.

4. Харчування населення Галича в ХІІ – ХІV ст.

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Ю.А.МІРОХА.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент М.І. ПАНЬКІВ.

5. Русинське питання в етнополітиці Чехословаччини.

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин В.О. МІРЧУК.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

6. «Шлюб на віру» та позашлюбні відносини на Гуцульщині (кінець ХІХ – перша половина      ХХ ст.).

Студ. ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин В.П. ІВАНЧУК.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

7. Проблема етнічного пограниччя та самоідентифікації етнофорів Карпат

Студ. ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин С.В. ГРИЦЮК.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

8. Проблема варягів на території галицьких земель в ІХ – Х ст. за археологічними даними.

Студ. ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин В.П. ДОЛИНСЬКИЙ.

Науковий керівник – старший викладач І.Т. КОЧКІН.

9. Дозвілля і розваги міського населення Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.).

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Х.І.ЗАСІДКО.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Я. ДРОГОБИЦЬКА.

10. Шлюбно-сімейні відносини у середовищі українських повстанців (1944-1954 рр.).

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин І.С. КУЙБІДА.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Я. ДРОГОБИЦЬКА.

11. Звичаї та обряди українців, пов’язані із закладанням хати.

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Н.Д.АНДРІЇВ.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Я. ДРОГОБИЦЬКА.

12.  Символіка української вишивки.

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин І.М.СКАЗИК.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Я. ДРОГОБИЦЬКА.

13. Родинні відносини у фольклорі Прикарпаття.

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин І.В.ПАНЬКО.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Я. ДРОГОБИЦЬКА.

14. Етнічні стереотипи українців.

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Л.В.ФРИГОВИЧ

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Я. ДРОГОБИЦЬКА.

15. Дитина в родинному побуті й житті бойків.

Студ. ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Х.В. ТЕРЛЕЦЬКА.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач С.П. БОЯН-ГЛАДКА.

16. Становище жінки священика (ємості) в родинному і громадському побуті (на прикладі Коломийського району).

Студ. ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин О.Я. СЕМЕНЮК.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач С.П. БОЯН-ГЛАДКА.

17. Трансформація етнорелігійних цінностей українців.

Студ. ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Н.В. БАЮРЧАК.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач С.П. БОЯН-ГЛАДКА.

18. Семантика волосся (дитяче, дівоче, жіноче) в народних звичаях і обрядах гуцулів.

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин В.І.ТОМЕЙ.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач С.П. БОЯН-ГЛАДКА.

19.Традиційне мисливство на Гуцульщині.

Студ. ІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин О.О.МИЦКАНЮК.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач С.П. БОЯН-ГЛАДКА.

20.Образ відьми у віруваннях гуцулів і гуралів (порівняльний аспект).

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин М.Р. САВЕДЧУК.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, викладач І.Ф. СОЛОНЕЦЬ.

21. Історична пам’ять про Першу світову війну.

Студ. ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Ю. ВИСОЧАН.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

22. Традиційна святкова їжа гуцулів.

Студ. ІV курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин М.М.МОСЕЙЧУК.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

23. Сватання на Поділлі.

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин С.І.САМБОРСЬКИЙ.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

24. Антропологія пам’яті депортованих (на прикладі Гуцульщини).

Студ. V курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин А.А.МАГОМЕТА.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

25. Критерії сучасного етнографічного районування України.

Студ. ІІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин М.І.ТУГАЙ.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

26. Ковальське ремесло на Гуцульщині.

Студ. ІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин В.В.ОРШУЛЯК.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.

27.Іноваційні зміни в гуцульській традиційній житловій архітектурі.

Студ. ІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин А.І.ЛЕНІВ.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент П.Л. КОСТЮЧОК.