Силабуси вибіркових дисциплін

Курси вільного вибору для студентів спеціальності 032 “Історія та археологія” бакалавр 3 курс

Духовна культура українців Карпатського регіону_2023 ІА_ 3курс

Етнодемографія населення Карпатського регіону_3 курс ІА 2023

Культура і побут інтелігенції _3 курс ІА 2013

Порівняльна етнопсихологія _2023 ІА 3 курс

Методика польових етнографічних досліджень_2023 ІА 3 курс

Археологія Галицької землі_-2023-ІА-3 курс

Аграрна етнологія 3 курс ІА 2023

Етнічна історія давнього населення Карпатського регіону 3 курс ІА 2023

 

Курси вільного вибору для студентів спеціальності 032 “Історія та археологія” бакалавр 4 курс

Матеріальна культура українців Карпатського регіону_4 курс ІА 2023

Етнографічно-археологічний практикум_4 курс ІА 2023

Релігійна етноархеологія 2023 4 курс ІА

Сучасні етнічні процеси.2023_4 курс ІА

Етнодемографія населення Українських Карпат 4 курс ІА 2023

 

Курси вільного вибору для студентів спеціальності 014 “Середня освіта (Історія)” бакалавр 4 курс

Усна історія в сучасній школі 2023 СОІ 4 курс

Українознавство в школі 2023 СОІ  4 курс

Методика викладання народознавства в школі_2023 СОІ 4 курс

 

Курси вільного вибору для студентів спеціальності 014 “Середня освіта (Історія)” Магістр 5 курс

Жива історія у шкільній освіті старшокласників 2023 магістр

 

Курси вільного вибору для студентів спеціальності 052 “Політологія”

Етнологія_052 Політологія_бакалавр 2023

Етнологія-спеціальність-Національна безпека-бакалавр-2023

 

 

“Етнологія України” спеціальність ІА бакалавр ІІ курс

Етнологія_Солонець І.ф..