Силабуси вибіркових дисциплін

“Етнологія України” спеціальність ІА бакалавр ІІ курс

“Етнічна історія давнього населення Карпатського регіону” спеціальність ІА бакалавр ІІІ курс

“Методика історико-археологічних досіджень”_спеціальність ІА бакалавр ІІІ курс

“Духовна культура українців Карпат” спеціальність ІА бакалавр ІІІ курс

“Матеріальна культура українців Карпат” спеціальність ІА бакалавр ІV курс

“Сучасні етнічні процеси” спеціальність ІА бакалавр ІV курс

“Етнодемографія населення Українських Карпат” спеціальність ІА бакалавр ІV курс

Науковий семінар “Методика польових археологічних досліджень”_ спеціальність ІА бакалавр ІІІ курс

Силабус Методика етнографічного дослідження Науковий семінар ІА

Науковий семінар “Методика польових етнографічних досліджень” спеціальність ІА бакалавр ІІІ курс

Науковий семінарспеціальність ІА бакалавр ІV курс

Силабус Культура і побут галицької інтелігенції_(ХІХ-30-ті рр. ХХ ст.) спеціальність ІА 3 курс 6 семестр

Силабус Порівняльна етнопсихологія_спеціальність ІА 3 курс 6 семестр 2021

Силабус Усна історія в сучасній школі спеціальність СОІ, IV курс

Силабус Релігійна етноархеологія спеціальність ІА денна форма

Силабус (заочне) Релігійна етноархеологія ІА

СИЛАБУС.-Етнологія-спеціальність-Політологія-бакалавр

СИЛАБУС.-Етнологія-спеціальність-Національна безпека-бакалавр- денна

Силабус (заочне) Етнодемографія населення Українських Карпат

Силабус_Археологія Галицької землі_-спеціальність-ІА-бакалавр

СИЛАБУС. Сучасні етнічні процеси

Силабус Аграрна етнологія

Силабус 3 курс Етнодемографія населення Українських Карпат

Силабус Релігійна етноархеологія 3 курс

Силабус-Етнологія_Солонець І.ф..

Силабус Усна історія в сучасній школі (СОІ, IV курс)