Силабуси нормативних дисциплін

“Археологія”_ спеціальність ІА бакалавр І курс

“Основи-антропології”-спеціальність ІА бакалавр І курс

“Історія первісного суспільства” спеціальність ІА бакалавр І кус

“Загальна етнологія” спеціальність ІА бакалавр ІІ курс

“Етнографія” спеціальність ІА бакалавр ІІІ курс