Нормативні дисципліни

Назва дисципліни Семестр Загальний обсяг год. (кредитів) Викладач Форма контролю
Історія та археологія
Історія первісного суспільства І 90 год. (3 кредити) Дрогобицька Оксана Ярославівна Екзамен
Археологія І-ІІ 180 год. (6 кредитів) Кочкін Ігор Тарасович Залік, Екзамен
Основи антропології І 90 год. (3 кредити) Кочкін Ігор Тарасович Залік
Загальна етнологія ІІІ 90 год. (3 кредити) Костючок Петро Леонтійович Залік
Етнографія V 90 год. (3 кредити) Дрогобицька Оксана Ярославівна Екзамен
Середня освіта (Історія)
Історія первісного суспільства І 90 год. (3 кредити) Дрогобицька Оксана Ярославівна Залік
Археологія І 90 год. (3 кредити) Кочкін Ігор Тарасович Екзамен