Історія

В червні 2006 р. була створена кафедра етнології і археології. Вона є однією із наймолодших на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин. Її відкриттю передував тривалий процес розбудови факультету, підготовки науково-педагогічних кадрів та утворення спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук зі спеціальностей “Історія України” та “Етнологія”.

Паралельно зі створенням кафедри було започатковано набір студентів на спеціальність “Етнологія” та введено нову спеціалізацію “Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті”. Своє функціонування спеціалізація розпочала з вересня 2006 р., коли перші навчальні дисципліни почали викладатися для студентів ІІІ курсу.

Доктор історичних наук, професор M. В. Кугутяк був засновником і керівником кафедри з червня 2006 р. по 2014 р. З 2014 р і по даний час завідувач кафедри є кандидат історичних наук, доцент, відомий археолог Томенчук Богдана Петровича. До складу кафедри входять: кандидатів історичних наук, професор М. І. Паньків, доктор історичних наук, професор П. С. Сіреджук, кандидат історичних наук, доцент П. Л. Костючок, кандидат історичних наук, доцент О. Я. Дрогобицька, старший викладач, археолог І. Т. Кочкін, кандидат історичних наук, доцент С. П. Боян-Гладка, кандидат історичних наук, викладач І. Ф. Солонець. Більшість викладачів кафедри є випускниками Інституту історії і політології (нині факультет історії, політології і міжнародних відносин) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.