Силабуси

Силабуси ОП “Етнологія”

Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Форма підсумкового контролю

1

2

3

4

Цикл загальної підготовки
Обов’язкові дисципліни
ОК1 Методологія та організація наукових досліджень завантажити Залік
ОК2 Іноземна мова (англійська) завантажити Залік
ОК3 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність завантажити Залік
ОК4 Філософія та методологія історії завантажити Екзамен
Цикл професійної підготовки
Теоретична підготовка
ОК 5 Історіографія історії України завантажити Екзамен
ОК 6 Історіографія всесвітньої історії завантажити Екзамен
ОК 7 Теоретична етнологія завантажити Екзамен
ОК 8 Методика викладання етнологія у вищій школі завантажити Екзамен
ОК 9 Націогенез українців завантажити Екзамен
ОК 10 Міфологія завантажити Екзамен
ОК 11 Порівняльна етнопсихологія завантажити Екзамен
ОК 12 Українська етнологія в контексті розвитку європейської науки завантажити Екзамен
Практична підготовка
ОК 13 Виробнича (педагогічна) практика завантажити Залік
ОК 14 Науково-дослідна практика, магістерська робота завантажити Залік
Атестація
ОК 23 Підготовка магістерської роботи (Атестація) завантажити Екзамен