Програмові вимоги до екзаменів/заліків

програмові вимоги до екзамену з АПСЕ 6 курс (екзамен)

програмові вимоги до методики викладання народознавства (екзамен)

програмові вимоги Традиційна обрядовість (залік)

програмові вимоги 3 курс Духовна культура (залік)

Програмові вимоги по спеціалізації 4 курс Матеріальна культура (залік)