Дисципліни вільного вибору студента

Назва дисципліни Семестр Загальний обсяг год. (кредитів) Викладач Форма контролю
Історія та археологія
Археологія Карпатського регіону V 90 год. (3 кредити) Кочкін Ігор Тарасович Залік
Археологія Галицької землі V 90 год. (3 кредити) Томенчук Богдан Петрович Залік
Етнологія України 90 год. (3 кредити) Костючок Петро Леонтійович Залік
Археологія Європи 90 год. (3 кредити) Кочкін Ігор Тарасович Залік
Релігійна етноархеологія 90 год. (3 кредити) Томенчук Богдан Петрович Залік
Методика історико-археологічних досліджень 90 год. (3 кредити)  Кочкін Ігор Тарасович Екзамен
Аграрна етнологія VІІ 90 год. (3 кредити)  Солонець Ірина Федорівна Залік
Етнодемографія населення Карпатського регіону VІІІ 90 год. (3 кредити)  Боян-Гладка Світлана Петрівна Залік
Етнічна історія давнього населення Карпатського регіону V 180 год. (6 кредити)  Кочкін Ігор Тарасович Екзамен
Духовна культура українців Карпатського регіону 180 год. (6 кредити)  Боян-Гладка Світлана Петрівна Екзамен
Матеріальна культура українців Карпатського регіону VІІ 180 год. (6 кредити)  Боян-Гладка Світлана Петрівна Екзамен
Сучасні етнічні процеси VІІ 90 год. (3 кредити)  Костючок Петро Леонтійович Екзамен
Науковий семінар V, VІ, VІІ, VІІІ 180 год. (6 кредитів) Кочкін Ігор Тарасович, Боян-Гладка Світлана Петрівна, Костючок Петро Леонтійович Заліки