Викладацький склад

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

КУГУТЯК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Професор Кугутяк Микола Васильович
Професор Кугутяк Микола Васильович

доктор історичних наук, доктор філософії, професор кафедри етнології і археології, декан факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, засновник і провідний фахівець навчально- наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат. 

Персональна сторінка http://personal.pu.if.ua/depart/mykola.kuhutiak/ua/9601/

 

 

 

 

 

 

 

ТОМЕНЧУК БОГДАН ПЕТРОВИЧ

кандидат історичних наук, доцент

завідувач кафедри етнології і археології

керівник Галицької археологічної експедиції

bohdan.tomenchuk@pu.if.ua

Персональна сторінка http://personal.pu.if.ua/depart/bohdan.tomenchuk/ua/9606/

 

 

 

Старший викладач Кочкін Ігор Тарасович
Старший викладач Кочкін Ігор Тарасович

КОЧКІН ІГОР ТАРАСОВИЧ

 старший викладач, археолог

Персональна сторінка http://personal.pu.if.ua/depart/ihor.kochkin/ua/8097/

 

 

 

 

 

 

 

Доцент Костючок Петро Леонтійович
Доцент Костючок Петро Леонтійович

КОСТЮЧОК ПЕТРО ЛЕОНТІЙОВИЧ 

кандидат історичних наук, доцент, етнолог

 

 

 

 

 

 

 

Доцент Боян-Гладка Світлана Петрівна
Доцент Боян-Гладка Світлана Петрівна

БОЯН-ГЛАДКА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

кандидат історичних наук, доцент, етнолог

Персональна сторінка http://personal.pu.if.ua/depart/svitlana.boian-hladka/ua/7971/

 

 

 

 

 

 

 

Доцент Дрогобицька Оксана Ярославівна
Доцент Дрогобицька Оксана Ярославівна

ДРОГОБИЦЬКА ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА

кандидат історичних наук, доцент

Персональна сторінка http://personal.pu.if.ua/depart/oksana.drohobytska/ua/

 

 

 

 

 

Доцент Солонець Ірина Федорівна
Доцент Солонець Ірина Федорівна

СОЛОНЕЦЬ ІРИНА ФЕДОРІВНА

кандидат історичних наук, доцент

Персональна сторінка http://personal.pu.if.ua/depart/iryna.solonets/ua/

 

 

Професор Паньків Михайло Ілліч
Професор Паньків Михайло Ілліч

Паньків Михайло Ілліч

 кандидат історичних наук, професор

Український етнограф, кандидат історичних наук, професор кафедри етнології і археології Михайло Ілліч Паньків все своє життя присвятив дослідженню в галузі етнографії, музеєзнавства і краєзнавства Прикарпаття, а особливо Покуття.

Народився 9 вересня 1940 р. в с. Вербівці Городенківського району Івано-Франківської області. Після закінчення Вербівецької семирічної школи (1953 р.) до 1956 року на- вчався в Тишківській середній школі. Закінчивши 10-й клас, М. Паньків поступив в Снятинський культурно-освітній технікум. Після закінчення в 1958 році технікуму працював завідуючим вербівецьким сільським клубом. Пройшов військову службу від листопада 1959 до серпня 1962 року у тайзі на території сучасної Російської Федерації, де вперше проводив етнографічне спостереження за місцевими жителями. Після служби в армії М. Паньків вступив на історичний відділ історико-філологічного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту. Закінчивши інститут у 1966 році і отримавши диплом з відзнакою, М. Паньків упродовж року працював учителем історії чернелицької школи Городенківського району. Увесь свій вільний час він присвячував позакласній роботі: керував кількома гуртками, організовував старшокласників на збір фольклорних матеріалів, їздив із концертами по селах та випускав щотижневу сатиричну радіопередачу «Тай- фун». Враховуючи такий досвід культурно-освітньої діяльності та чималі організаторські здібності, у 1967 році його запросили на роботу в Івано-Франківський обком комсомолу для роботи з молодою інтелігенцією області. Однак чиновницька, безініціативна робота не припала до душі, тому в січні 1969 року М. Паньків влаштувався в Івано- Франківський краєзнавчий музей. Саме тут йому вдалося найбільш повно розкрити свій талант організатора й керівника, людини, небайдужої до минулого свого краю, його багатої етнокультурної спадщини. Тут він пройшов усі щаблі професійного зростання, перебуваючи спершу на посаді наукового працівника, далі – завідуючого відділом історії, заступника директора з наукової роботи і нарешті – директора музею (з 1985 р. по 2006 р.).

У 1989 році в Інституті фольклору та етнографії Білоруської АН (м. Мінськ) М. Паньків захистив кандидатську дисертацію на тему «Сім’я і сімейний побут на Покутті (друга половина ХІХ – 70-ті роки ХХ ст.)». Науковим керівником роботи був відомий львівський етнограф, доктор історичних наук, професор Ю. Гошко.

Від вересня 2006 року М. Паньків працює доцентом кафедри етнології та археології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. За весь час педагогічної роботи (в тому числі й за сумісництвом) ним розроблено 15 дисциплін, серед яких «Етнографія народів світу», «Культура і побут населення України», «Етнографічне музеєзнавство, краєзнавство і туризм», «Національні меншини України», «Українці у світі», «Декоративно-прикладне мистецтво Прикарпаття», «Етнографічне дослідження на Прикарпатті у ХІХ – початку ХХ ст.: джерела та історіографія», «Топоніміка і мікротопоніміка Прикарпаття» та ін. Під його керівництвом студенти та аспіранти здійснюють ґрунтовні дослідження традиційно-побутової культури населення Прикарпаття,сучасних етно- культурних та етносоціальних процесів у Карпатському регіоні.

Об’єктом наукових досліджень його є українська етнографія, народознавство, краєзнавство та історична топоніміка. З 2008 р. він очолює відділ етнології, а з 2015 р. – директор Науково-дослідного Інституту історії, етнології та археології Карпат Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. З 2009 – 2015 рр. Вчений активно працює над проблемами матеріальної і духовної культури населення краю, етнографічного районування, історичної топоніміки, а також національно-визвольної боротьби на Прикарпатті. Особливу увагу етнографа привертають питання, пов’язані із впливом глобалізаційних процесів на традиційну культуру українців, проблеми трансформації народних обрядів у сучасних умовах. Найбільшу увагу етнографа привернули назви населених пунктів, пов’язаних із татарськими набігами; назви сіл, заснованих втікачами на новому місці; назви та пам’ятні знаки на місці боїв із загарбниками; легенди і перекази про зруйновані монастирі і храми; чуда, які рятували від нападників; розповіді про людей, які героїчно боролися, або ж перехитрили татар. Не оминув він і народні пісні про ті нелегкі часи.

Наукова діяльність М. Паньківа охоплює широкий спектр проблем: від теоретичних питань, пов’язаних із методикою польових досліджень та етнографічним районуванням, до практичних рекомендацій, спрямованих на збереження та популяризацію традиційно-побутової культури українців. Окремою сторінкою у його роботі є музейна справа, завдяки чому було створено чимало нових музеїв.

Коло наукових інтересів:

  • краєзнавство і музеєзнавство
  • історія сім’я та сімейні звичаї в Україні
  • культура і побут населення Покуття і Гуцульщини
  • топоніміка і мікротопоніміка
  • дослідження історико-краєзнавчої спадщини Прикарпаття

 

Старший лаборант Глизнер Світлана Володимирівна

Глизнер Світлана Володимирівна
Старший лаборант кафедри