Організатор конференції

У 2021 р. кафедра етнології і археології започаткувала Карпатські етнологічні читання як дискусійний майданчик обговорення проблем збереження автентичної традиційної культури. Було вперше організували молодих дослідників зі всієї України з проблематик традиційної духовної культури українців, захворюваності, традиційного господарства, одяг, релігійні практики, етнографічний туризм, повсякденне життя, карпатознавчої тематики тощо.

27.08.2021 р. кафедра етнології і археології виступила співорганізатором в Регіональній науково-практичній конференції «Терени Східної Бойківщини. Хто такі бойки?» в рамках реалізації проєкту “Створення системи комплексних заходів для розвитку туризму у Долинській ОТГ” одинадцятого обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування.

15 травня 2024 р. кафедрою етнології і археології з ініціативи проф. М.В. Кугутяка було організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Карпатські етнологічні читання”. Співорганізаторами конференції виступили Львівський національний університет імені Івана Франка, Ужгородський національний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Інститут народознавства НАН України,Національний заповідник «Давній Галич», Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Йосафата Кобринського.
Конференція об’єднала учасників зі всієї України (Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Галич, Долина, Львів, Дрогобич, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Харків, Одеса, Київ) та Республіки Польща (м. Вроцлав та Ченстохова). Участь у конференції взяло 116 учасників – викладачі ВУЗів, співробітники наукових установ, музеїв – Національного заповідника «Давній Галич» та Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського, Долинського краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів, Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Активну участь у роботі секцій взяли сім учнів та учителів шкіл Івано-Франківської області. У роботі конференції з цікавими доповідями виступили 25 студентів Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Львівського національного університету імені І. Франка, Ужгородського національного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
На пленарному засіданні виступили доктор історичних наук, професор кафедри етнології і археології, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Микола Кугутяк з доповіддю «Пам’ятки духовної культури регіону: стан і перспективи досліджень» та кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ігор Гілевич з доповіддю «Карпатознавчі студії львівських етнологів середини 1940-х – 1950-х років». З привітальним словом виступили перша проректорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – В.М. Якубів, декан факультету історії, політології і міжнародних відносин – І.Ф. Гурак, кандидат історичних наук, доцент, завідувачка кафедри археології, етнології та культурології факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету – Керецман Надія Павлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та всесвітньої історії, заступник декана з наукової роботи факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. Мечникова (м. Одеса) – Петрова Наталія Олександрівна, генеральний директор Національного музею Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського у Коломиї, заслужений працівник культури України – Ткачук Ярослава Юріївна. Модератором пленарного засідання виступив П.Л. Костючок, секретарем оргкомітету – О.Я. Дрогобицька, члени оргкомітету – завідувач кафедри етнології археології Б.П. Томенчук, доц. С.П. Боян-Гладка, доц. П.Л. Костючок, доц. І.Ф. Солонець, ст. викл. І.Т. Кочкін.
Подальша робота проходила у трьох секціях «Локальні варіанти етнокультурної спадщини» під керівництвом доц. П.Л. Костючка, «Обрядова культура в умовах глобалізації» на чолі доц. С.П. Боян-Гладкої та «Етноісторичні процеси в Карпатському регіоні» керівник доц. О.Я. Дрогобицька.