Лекція на тему “Етнографічні особливості Бойківщини” для студентів кафедри методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

22 березня 2024 н. р. доцент кафедри С. П. Боян-Гладка провела відкриту пізнавальну лекцію на тему “Етнографічні особливості Бойківщини” для студентів кафедри методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. В аспектах дослідження декоративно-прикладного мистецтва Бойківщини виділено найбільш притаманні для цього етнорегіону види. На основі польових експедицій лекторкою зібраний етнографічний матеріал, що свідчить про розвиток ремесел до наших днів. Зокрема, привертають увагу символіка орнаменту у вишивці, писанкарстві, різьбленні, гончарстві та соломоплетінні, що презентовані в медіаслайдах. Головна увага звернена на збереження та відновлення традиції декоративно-прикладного мистецтва, ідентифікації національного художнього коду, вивчення орнаментальної спадщини бойків як джерела натхнення для творчості. У ході розповіді студенти мали можливість визначити територіальні межі Бойківщини, розглянути художні особливості різних видів декоративно-прикладного мистецта Бойківщини, осягнути красу та естетику виробів. Проведено обговорення результатів та підведено підсумки зустрічі – професором, завідувачем кафедри Богданом Тимківим, старшим викладачем Тетяною Гімон та доцентом Марією Дяків. У рамках відкритої лекції С. Боян-Гладкою було проведено профорієнтаційну роботу зі студентами ІV курсу Інституту мистецтв щодо вступу на магістерську програму “Етнологія” спеціальність 032 “Історія та археологія”.
Кафедра етнології і археології висловлює подяку за співпрацю кафедрі методиці викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну!
Працюємо заради Перемоги України!