Науковий гурток Берегиня

Науковий гурток “Берегиня” передбачений для студентів, які цікавляться етнографією, краєзнавством та історією Карпатського регіону. Програмою гуртка передбачається поглиблене вивчення регіону в цілому або окремих місцевих об’єктів, а також вивчення конкретних тем з духовної і матеріальної культури українців Карпатського регіону. Завданням наукового гуртка є збір місцевих краєзнавчих етнографічних матеріалів для подальшого використання їх в науковій роботі. Освітнє і виховне значення цих зустрічей і бесід величезне. Відомості, отримані з розповідей і бесід учасників історичних подій, є цінними історичними джерелами. Збір етнографічних матеріалів є важливою, але тільки першою частиною дослідницької роботи молодого етнолога. Накопичення необхідних для виводів і узагальнень відомостей і фактів є підготовкою до власного дослідження. Всі записи розповідей і очевидців історичних подій, відомості, отримані під час польових досліджень, а музейні документи і експонати, спостереження, зібрані в походах, вивчаються, групуються по темах, систематизуються обробляються і зберігаються в Науковому етнографічному архіві факультету історїі, політології і міжнародних відносин та використовуються для підготовки студентських доповідей і повідомлень, нарисів і збірок, написання курсових, дипломних і магістерських робіт, конкурсу наукових робіт тощо.
Гурток проводиться у формі лекцій, семінарів, екскурсій, перегляд діафільмів, прослуховування і обговорення доповідей тощо.