Участь у конференціях

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Інститут історії, етнології і археології Карпат

Гошівський монастир Преображення Господнього отців Василіян

 

5–6 жовтня 2017 р. проводять у м. Івано-Франківськ і с. Гошів

 

Міжнародну наукову конференцію

«ГОШІВСЬКИЙ МОНАСТИР У ДУХОВНОМУ

І КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ:

ДО 400-РІЧЧЯ ЧИНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО»

 

Шановні колеги!

У 2017 р. виповнюється 400 років з часу реформування відомого в Україні та світі Василіянського Чину св. Йосафата УГКЦ. Мета Чину Святого Василія Великого УГКЦ – плекання спільнотного життя задля власного освячення через виконання обітів і заповідей любові та заради спасіння ближніх шляхом благовістування через проведення місій і реколекцій, душпастирство і працю з молоддю. Близько 450 років цю важливу місію в Україні здійснює греко-католицький василіянський монастир Преображення Господнього, що в с. Гошів Долинського району Івано-Франківської області. Священною реліквією монастиря є ікона Гошівської Божої Матері. 280 років тому митрополит Лев Шептицький, після проведення церковного розслідування, своєю грамотою від 11 липня 1737 р. визнав ікону чудотворною і розпорядився перенести її в монастирську церкву, що на Ясній Горі в Гошеві. 5 серпня 1737 р. ікону урочисто було перенесено до монастиря.

Основне завдання Міжнародної наукової конференції полягає в тому, щоб узагальнити джерелознавчі та історіографічні здобутки з вивчення сакральної спадщини Гошівського монастиря, визначити його роль і місце в духовному, етнокультурному та суспільному відродженні України.

НАПРЯМИ РОБОТИ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ГОШІВСЬКИЙ МОНАСТИР У ДУХОВНОМУ І

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ:

ДО 400-РІЧЧЯ ЧИНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО»

 

  1. 1.    Історія та археологія Гошівського монастиря.
  2. 2.    Духовна і культурна спадщина.
  3. 3.    Гошівський монастир у суспільному житті краю.

 

 

 

Місце проведення конференції:

5 жовтня 2017 р. – ауд. 25 центрального корпусу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

6 жовтня 2017 р. – Василіянський монастир у с. Гошів Долинського району Івано-Франківської області.

 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому науковому збірнику «Карпати: людина, етнос, цивілізація» (Вип. 7).

Для участі у конференції просимо до 10 вересня 2017 р. надіслати електронною поштою до Оргкомітету ЗАЯВКУ учасника (вкладений файл)

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, російська

Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції.

E-mail:ke@pu.if.ua ; svitlanka12@gmail.com

Адреса оргкомітету: кафедра етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

вул. Шевченка, 57    76018, м. Івано-Франківськ.

Контактні телефони:  (0342) 59–61–87 – кафедра етнології і археології

097–921–07–19 Світлана Петрівна Боян-Гладка (відповідальний секретар конференції).

З повагою, Оргкомітет конференції

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВІДІ (СТАТТІ):

  1. Обсягстатті – до 15 сторінок тексту, набраного у редакторі – Word 97–2003 (шрифт – Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см; поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см).
  2. На другому рядку статті, після імені та прізвища автора, перед заголовком статті в лівому кутку подається шифр УДК і ББК (звичайним шрифтом).
  3. На початку статті подати анотацію українською мовою (3–4 речення) та ключові слова. У кінці статті подати ім’я, прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова англійською мовою.
  4. Бібліографічний опис джерел подається в кінці публікації за порядком появи покликів у тексті статті. Якщо поклики одного бібліографічного джерела підряд подаються, то в другому випадку (і т. д.) вказується «Там само».

 

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науковій конференції

«Гошівський монастир у духовному і

культурно-історичному житті України: до 400-річчя Чину

Святого Василія Великого»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце роботи

 

Посада

 

Назва доповіді

 

Тези доповіді (до 250 слів)

 

Домашня адреса

 

                     Email 

Контактні телефони

Факс

 

Необхідні технічні засоби для читання доповіді

 

3-4 жовтня 2013 р. проведено  всеукраїнську наукову конференцію“ХРИСТИЯНСТВО В КАРПАТАХ:  ДО 1025-РІЧЧЯ ХРЕЩЕННЯ  УКРАЇНИ-РУСИ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Всеукраїнської  наукової конференції

«Християнство в Карпатах: до 1025-річчя хрещення України-Руси»

 

Співголови організаційного комітету

Михайло Вишиванюк – голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Василь Скрипничук – голова Івано-Франківської обласної ради.

Ігор Цепенда –доктор політичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Члени організаційного комітету

Микола Кугутяк – директор Інституту історії, політології і міжнародних відносин, навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор.

Андрій Загороднюк – проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор фізико-математичних наук, професор.

Олег Ткач – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  доктор економічних наук, професор.

Василь Марчук – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор.

Ігор Кочкін – старший викладач кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Богдан Томенчук – доцент кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат історичних наук.

Петро Костючок – доцент кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат історичних наук.

Ірина Солонець – кандидат історичних наук, старший лаборант навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

3 жовтня 2013 року

м. Івано-Франківськ

1000 – 1330 – пленарне засідання  (актова зала Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).

ВСТУПНЕ  СЛОВО

Ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда.

Благословення духовенства

християнських релігійних конфесій

 

ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк.

Голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук.

Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус.

 

ДОПОВІДІ

Українська традиція у християнстві Карпатського регіону

Дмитро Степовик – доктор філософії, доктор мистецтвознавства, доктор богословських наук, професор, академік АН Вищої школи України, завідувач Відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України.

Проблема християнізації Карпатської Русі в контексті місіонерської політики Візантії, Риму та Першого Болгарського царства (кінець ІХ – початок ХІ ст.)

Богдан Боднарюк – доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної і середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Середньовічні монастирі Карпато-Дністровського регіону: основні проблеми досліджень

Микола Кугутяк – доктор історичних наук, доктор філософії, професор, директор Інституту історії, політології і міжнародних відносин, директор  навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, завідувач кафедри етнології і археології.

Карпатський шлях проникнення християнства на Русь

Олександр Моця – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Інституту археології НАН України.

Історичні витоки українського християнства до хрещення Руси-України

Святослав Кияк – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства, теології і культурології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Християнізація Галицької землі й ранні державотворчі процеси в Карпатському регіоні

Богдан Томенчук – кандидат історичних наук, доцент кафедри  етнології і археології Інституту історії, політології і міжнародних відносин, провідний фахівець навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ І.

ДОХРИСТИЯНСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ ТА ПАМ’ЯТКИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В КАРПАТАХ

(Інститут історії, політології і міжнародних відносин,

вул. Шевченка, 57, корпус гуманітарних факультетів, ауд. 605)

Керівник – Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор кафедри  етнології, античної і середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Секретар – Ігор Кочкін, старший викладач кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Поширення християнства у межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра

Любомир Михайлина – доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної і середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Християнська металопластика з Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст.

Сергій Пивоваров – доктор історичних наук, професор кафедри  етнології, античної і середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Микола Ільків – кандидат історичних наук, асистент кафедри  етнології, античної і середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Культові місця в системі заселення українського Прикарпаття в останній чверті І тис. н. е.

Михайло Филипчук – кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Еволюція поховального обряду стародавнього населення Перед­карпаття у VI – III тис. до н. е.

Ігор Кочкін – старший викладач кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Місце культового центру останньої чверті І тис. н. е. в структурі Пліснеського археологічного комплексу

Галина Филипчук – аспірантка Інституту народознавства НАН України (м. Львів).

Ритуальне дитяче поховання Х ст. з Бужеська

Петро Довгань – науковий працівник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Пам’ятки сакральної архітектури м. Івано-Франківська.

Тарас Маланюк –  старший викладач кафедри туризму і краєзнавства Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Краснянський пізньосередньовічний монастир

Марія Вуянко – завідувач відділу археології Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею.

СЕКЦІЯ 2.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНІ-РУСИ
ТА КРАЇНАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

(Інститут історії, політології і міжнародних відносин,

вул. Шевченка, 57, корпус гуманітарних факультетів, ауд. 618)

Керівник – Олег Жерноклеєв, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Секретар – Володимир Гавадзин, кандидат історичних наук, фахівець І категорії Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Розвиток церковної мережі в Галицькій землі  XIV–XVIII ст.

Петро Сіреджук – доктор історичних наук, професор кафедри етнології і археології, провідний фахівець навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Третій чин у підпіллі: організації мирян греко-католиків на Прикарпатті в 7080-х рр. ХХ ст.

Олег Жерноклеєв – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Сакральні архетипи: спроба традиціоналістського погляду на історичну ретроспективу

Олег Єгрешій – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Дохристиянські мотиви весняної обрядовості українців Карпат

Володимир Гавадзин – кандидат історичних наук, фахівець І категорії Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Галицька митрополія XIV – початку XV ст.

Василь Бурдуланюк – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Перші громади УГКЦ в Буковинських Карпатах

Лілія Борисевич – доцент кафедри релігієзнавства, теології і культурології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Мечислав Фіглевський – кандидат філософських наук,доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Елементи синкретизму в календарній обрядовості бойків

Світлана Боян – кандидат історичних наук, викладач кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Церковно-релігійні й культурні зв’язки княжого Галича і Великого Новгорода в ХІІ – ХІІІ ст.

Святослав Кияк – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства, теології і культурології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Ігор Коваль – доцент кафедри  релігієзнавства, теології і культурології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Олена Білик – здобувач кафедри образотворчого мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Повсякденне життя монахів Манявського Скиту

Петро Костючок – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Ярослав Бодоряк – магістрант Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Скит Манявський і козацтво

Михайло Сигидин – доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Сучасні храмові свята на Гуцульщині (на прикладі Верховинського району)

Ірина Солонець – кандидат історичних наук, старший лаборант Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Християнський піст та його місце в календарній обрядовості населення Бойківщини

Олександр Коломийчук – аспірант кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Церковні відносини в Україні доби Руїни

Михайло Сигидин – доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Андрій Петраш – студент ІІІ курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Православ’я в імперській ідеї Росії XVIII ст.

Василь Дебенко – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії слов’ян  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Релігійне питання в діяльності Конституційно-демократичної партії Росії (1905–1917 рр.)

Лілія Щербін – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Релігія і церква в діяльності польських політичних партій (1918–1939 рр.)

Роман Кобильник – старший викладач кафедри історії слов’ян   Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Запровадження християнства у Франкському і Лангобардському королівствах: порівняльний аспект

Андрій Павлюк – аспірант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Гуцульська коляда як феномен християнського світогляду

Христина Мартинюк – старший лаборант кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Дискусійні проблеми християнізації вандалів

Сергій Дубчак –  аспірант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Форми і методи протидії відродженню УГКЦ комуністичною владою в 19871989 рр.

Степан Кобута – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

СЕКЦІЯ ІІІ.

 (Інститут історії, політології і міжнародних відносин, вул. Шевченка, 57, корпус гуманітарних факультетів, ауд. 702)

Керівник – Георгій Кожолянко, доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної і середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова Буковинського етнографічного товариства.

Секретар – Андрій Міщук, кандидат історичних наук, провідний фахівець Навчально-наукового центру історії українського національно-визвольного руху Інституту історії, політології і міжнародних відносин.

Німецько-українські міжконфесійні взаємини в Карпатському регіоні в сучасних працях про діяльність пастора Теодора Цеклера

Іван Монолатій – доктор політичних наук, професор кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, академік АН ВШ України.

Християнська проблематика в творчому доробку Юліана Целевича

Андрій Міщук – кандидат історичних наук, провідний фахівець Навчально-наукового центру історії українського національно-визвольного руху Інституту історії, політології і міжнародних відносин; Мар’яна Міщук – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Культові пам’ятки Галичини в історико-краєзнавчих дослідженнях Антонія Петрушевича

Андрій Королько – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Державотворчі моделі західноукраїнських клерикальних політичних партій 20–30-х рр. ХХ ст.

Тетяна Ходак – кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Сім’я і сімейні відносини на Гуцульщині: етнологічний аналіз

Георгій Кожолянко – доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної і середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова Буковинського етнографічного товариства.

Топоніми як джерело до вивчення сакральних пам’яток на Прикарпатті

Микола Кугутяк – директор Інституту історії, політології і міжнародних відносин, навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор; Михайло Паньків – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Нариси з історії церкви і монастиря в с. Липівка  Тисменицького району

Ігор Любчик – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри українознавства і філософії Івано-Франківського національного медичного університету.

Календарна обрядовість гуцулів у творчості Юрія Федьковича

Олександр Кожолянко – кандидат історичних наук, асистент кафедри етнології, античної і середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Спогади о. Ф.Тарнавського як джерело до вивчення побуту духовенства другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Оксана Дрогобицька – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Проблеми української державності та духовності в діяльності Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира (Романюка)

Дмитро Зінчук – кандидат історичних наук, заступник директора з гуманітарної освіти Івано-Франківського коледжу ЛНАУ.

Галицькі ікони кінця ХІХ – початку ХХ ст. як мистецька, духовна та культурна спадщина українського народу

Надія Руско – аспірант кафедри релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Народна творчість як унікальне явище Гуцульщини

Марія Новосад – доцент кафедри релігієзнавства, теології і культурології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Омелян Ковч: життя і духовний подвиг

Любов Зеліско – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри релігієзнавтсва, теології і культурології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Католицько-консервативні погляди Осипа Назарука

Лілія Бурачок – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Українське церковне життя в роки німецько-радянської війни 1941-1945 рр. в сучасній історіографії

Олександр Марущенко – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.