Дисципліни вільного вибору студента

Назва дисципліни Семестр Загальний обсяг год. (кредитів) Викладач Форма контролю
Українська традиційна звичаєва обрядовість І 90 год. (3 кредити) Боян-Гладка Світлана Петрівна Залік
Етнологія Європи І 90 год. (3 кредити)  Костючок Петро Леонтійович Залік
Транскарпатські шляхи в етнокультурі Карпатського регіону ІІ 90 год. (3 кредити)  Томенчук Богдан Петрович Залік
Методика польових досліджень ІІ 90 год. (3 кредити) Солонець Ірина Федорівна Залік
Загальна етнологічна міфологія ІІ 90 год. (3 кредити) Кугутяк Микола Васильович Екзамен
Націогенез українців ІІ 90 год. (3 кредити) Щербін Лілія Василівна Екзамен
Порівняльна етноархеологія ІІІ 90 год. (3 кредити) Томенчук Богдан Петрович Залік
Етноміграціологія ІІІ 90 год. (3 кредити) Костючок Петро Леонтійович Залік
Етноісторична антропологія Карпатського регіону ІІІ 90 год. (3 кредити) Томенчук Богдан Петрович Залік
Актуальні проблеми сучасної української етнології ІІІ 90 год. (3 кредити) Боян-Гладка Світлана Петрівна Екзамен