Відкрита лекція

24 квітня (понеділок) о 10:00 в 618 ауд. відбулася зустріч студентів спеціальностей “Історія та археологія”і “Середня освіта (Історія)”, котрі цікавляться етнологією з Бондаренко Галиною Борисівною провідною науковою співробітницею Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т Рильського (м. Київ). Відома етнологиня прочитала студентам лекцію на тему “Антропологія їжі”. План лекції:
1. Культурно-антропологічні дослідження їжі та харчування.
2. Їжа як культурна система. Харчові коди у мові та культурі
3. Їжа в системі соціальних зв’язків.
4. Їжа та напої в ритуалах, символічні функції їжі.
5. Їжа як маркер ідентичності.
6. Їжа та політика.
7. Їжа та тілесне здоров’я.
8. Українська гастрономічна спадщина.
9. Їжа та харчування в умовах глобалізаційних змін.
10. Війна і їжа.
Лекція була надзвичайно цікавою і змістовною. Чекаємо Галину Борисівну на наступну зустріч.
Резюме
Галина Борисівна Бондаренко, навчалася в аспірантурі та з 1977 р. по теперішній час перебувала на різних посадах в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Науковий ступінь кандидата історичних наук здобула у 1983 р. Має 40 років наукового стажу, великий досвід польових етнографічних досліджень в Україні та за її межами. Опубліковано понад 300 друкованих праць, серед них 1 індивідуальна монографія, розділи у колективних монографіях, статті у фахових виданнях в Украні та за кордоном.
Апробовані на практиці авторські педагогічні та культурологічні проекти: підручник з української мови та народознавства для 5 класу «Кроковеє колесо». К., 1993 (у співавторстві), методичні посібники «Програма екологічного виховання дітей на народознавчому матеріалі» /Український садочок. У 3 т. – К, 1995, Т.3; «Етнокультурна спадщина народу у системі освіти та виховання. Методичний посібник» (К., 2007).
Авторка науково-популярних книг для дітей та дорослих («Хліб від зайчика. Українські звичаї та обряди, пов’язані з хлібом». (Луцьк, 1994); «Рікою життя». (К, 2002). Здійснює наукове керівництво аспірантами, троє аспірантів здобули наукові ступені. Членкиня редакційної колегії фахового видання «Народна творчість та етнологія»
Досліджує культурно-антропологічні аспекти війни, вимушених переселенців, етноідентифікаційні процеси, народну релігійність , українську культуру в діаспорі, проблеми збереження нематеріальної культурної спадщини. Займається громадською діяльністю (2008-2013 р.- президент Національної асоціації україністів, 2018-2020 р.р.- працювала у складі Експертної комісії з нематеріальної культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України. Була науковим керівником проекту «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі», ініційованого Вишгородським історико-культурним заповідником ( 2020 р.), за результатами якого до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини було включено елемент « Бортництво Київської області», охоронний номер 047 нкс.
Поклики на особисті професійні профілі та проекти: