Музейна практика студентів на базі Івано-Франківського краєзнавчого музею

З 5 до 18 лютого 2024 р. студенти IV курсу спеціальності 032 «Історія та
археологія» Факультету історії, політології та міжнародних відносин проходять
музейну практику на базі Івано-Франківського краєзнавчого музею. Керівники
практики викладачі кафедри етнології і археології – доц. О.Я.Дрогобицька та ст.
викл. І.Т. Кочкін. Під час практики студенти описують експонати, працюють з
експозицією, складають текст екскурсії, а також знайомляться з культурно-
освітньою, науково-дослідною, фондовою, видавничою, реставраційною та
пам'яткоохоронною роботою музею.
Особливо приємно, що з методикою екскурсійної роботи студентів
знайомить випускниця нашого факультету Дідик Віта Михайлівна. Дякуємо за
цікаву і пізнавальну екскурсію!