Нормативні дисципліни

Назва дисципліни Семестр Загальний обсяг год. (кредитів) Викладач Форма контролю
Філософія та методологія історії І 90 год. (3 кредити) Кугутяк Микола Васильович Екзамен
Теоретична етнологія І 90 год. (3 кредити) Костючок Петро Леонтійович Екзамен
Методика викладання народознавства ІІ 90 год. (3 кредити) Боян-Гладка Світлана Петрівна Екзамен