Костючок Петро Леонтійович

Костючок Петро Леонтійович

кандидат історичних наук,
доцент кафедри етнології і археології

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 9 листопада 1977 р. у с. Годовичах Маневицького району Волинської області.
Навчався у Романівській ЗОШ І–ІІІ ступенів Дзержинського району Житомирської області, яку закінчив 1995 р. Упродовж 1995 – 2000 рр. навчався на історичному факультеті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, отримав диплом магістра з відзнакою. У 2002 р. вступив до аспірантури Прикарпатського університету (спеціальність “Етнологія”).Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему “Етнополітичні й національно-культурні процеси на Гуцульщині в контексті становлення української нації (кінець ХІХ ст. – 1939 р.)” захистив у 2006 р. (науковий керівник – професор М. Кугутяк).
Професійна діяльність: з 2000 до 2002 р. працював заступником директора з навчально-виховної роботи Мединської ЗОШ Галицького району Івано-Франківської області. Працював на посаді асистента кафедри політології (2002–2005 рр.), кафедри всесвітньої історії (2005–2006 рр.) та кафедри етнології і археології (2006–2008 рр.). З 2008 р. займає посаду доцента кафедри етнології і археології.  Особливу увагу приділяє вивченню проблем української національної ідентичності, етнополітичної історії Карпатського регіону, етнопсихології карпатських етнографічних груп. Є автором близько 60 статей, наукових розвідок та доповідей. Активно співпрацює із зарубіжними науковими установами із вивчення етнології, неодноразово проходив стажування за кордоном, зокрема у Варшавському університеті (2008 р.), у Інституті етнології Словацької Академії Наук (2009 р.) та Німецькому Історичному Інституті у Варшаві, виконував гранти іноземних держав.
Володіє іноземними мовами: англійська, німецька, польська.

 1. Костючок П. Теоретичні постулати та практична діяльність Товариства Приятелів Гуцульщини: етнополітичний досвід асиміляційної політики Польщі в середині 30-х рр. ХХ ст. // На перехрестях світової науки. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції “Вікно в європейську науку”, присвяченої 140-річчю від дня народження Раймунда Фрідріха Кайндля. Чернівці, 20–21 травня 2006 р. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 149–153.
 2. Костючок П. Українське шкільництво на Гуцульщині в першій третині ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Т.2 (20). – Чернівці: Прут, 2005. – С. 161–169;
 3. Костючок П. Галицька Гуцульщина в 1919 – 1923 рр.: етнополітичні процеси на тлі польсько-українського протистояння // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Т.1 (23). – Чернівці: Прут, 2007. – С.136–143.
 4. Костючок П. Чисельність та розселення українців у Східній Словаччині у світлі перепису 1938 р. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2010.
 5. Костючок П. Трансформація національної ідентичності українців Карпат у роки Першої світової війни // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип.25. – С.163-170.
 6. Костючок П. Особливості територіального перерозподілу в Центрально-Східній Європі напередодні Другої світової війни: чехословацький вектор / П.Костючок, А. Магомета // Вісник Прикарпатського університету імені В.Стефаника. Історія. – 2014. – Вип. 26. – С. 138-144.
 7. Костючок П. Витоки та формування етнонаціональної свідомості русинів-українців Карпат в ХІХ – на початку ХХ ст.- Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип.28. – С.86-95.
 8. Костючок П.Л. Політичні маркери національної ідентичності. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – С.103-108
 9. Костючок П.Л. Політичні маркери національної ідентичності. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – С.103-108
 10. KostyuchokP. Ethnicandnationalidentity: theoreticalanalysisattempt // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – 2014. – № 3. – С. 14-20.
 11. Kostyuchok P. Joint heritage and anthropology of memory: practical experienceof its preservation // Publication of Scientific Papers of the International Scientific Conference «Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian Cooperation». – Warsaw, 2018. – S.81-97.
 12. КостючокП. Особливості національної ідентифікації словаків та українців/русинів у першій третині ХХ ст. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини», 11-12 жовтня 2018 р., Чернівці. – Чернівці, 2018. – С.101-102.
 13. Костючок П., Мруз Л. Антропологія пам’яті: практичний досвід її збереження // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини», 11-12 жовтня 2018 р., Чернівці. – Чернівці, 2018. – С.140-142.
 14. КостючокП. Між традицією та ідеологією: радянська господарка у пам’яті гуцулів // Międzypamiętanym a wyobrażonym. Huculszczyznadzisiaj. – Warszawa, 2019. 
 15. КостючокП. Л., Сагайдачна К.А. Пам’ять про німецьку окупацію на Бережанщині / П.Л. Костючок, К. А. Сагайдачна // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 138(1). – С. 106-110
 16. Костючок П. Антропологія пам’яті Гуцульщини // Гуцульщина – слов’янська Атлантида: історія, культура, туризм, персоналістика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції на пошану професора Петра Сіреджука з нагоди 70-ліття (Івано-Франківськ – Космач, 22 листопада 2019 р.). – Краків-Івано-Франківськ-Космач: Wierchy, 2019. – С.108-121.
 17.  Костючок П., Щербін Л. Педагогічна діяльність професора Миколи Васильовича Кугутяка. Карпати: людина, етнос, цивілізація. Вип. 9. С. 105-109. 
 18.  Борчук С. М., Великочий В. С., Костючок П.Л. Фольклористична діяльність Михайла Зубрицького Актуальні питання гуманітарних наук. 2023. Вип. 65. Т.1 С. 11-16. 
 19.  Velykochyi V., Kostyuchok P. Social and political activity of Mykhailo Zubrytskyi Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. №36. С.114-123. 
 20. Борчук С., Великочий В., Костючок П. Листи українського народознавця Михайла Зубрицького у фондах відділу текстології та рукописних матеріалів Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Вип. 67. Т.1. С. 47-52.

Гранти, стажування
2007:         Program stipendialnyWchodniaSzkolaLetniaUniwersytetuWarszawskiego,StudiumEuropyWschodniejUniwersytetuWarszawskiego, Варшава, Польща
2007-
2008:         Етнокультурні процеси в Карпатському регіоні,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
2008:          Fundacji Popierania Nauki, StipendiaKasy im. Józefa Mianowskiego, Polska Akademia Nauk, Варшава, Польща

2009:          NárodnýštipendijnýprogramSAIA, Ustav etnologie Slovenskej Akademie Vied, Братислава, Словаччина

2009:        Stipendienprogrammdes DHI Warschau, Stipendium im. Roberta Boscha, Deutsche Historische Institut in Warschau, Варшава, Польща

2011:          NárodnýštipendijnýprogramSAIA, Ustav etnologie Slovenskej Akademie Vied, Братислава, Словаччина
2011:          Fundacji Popierania Nauki, Stipendia Kasy im. Józefa Mianowskiego, Polska Akademia Nauk, Варшава, Польща
2013:           Naukowa wymiana, Uniwersytet Jaggiellonski, Краків, Польща
2014-
2019:          Huculszczyznaantropologiczneobszarypamieci, UniwersytetWarszawski, Варшава, Польща, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна, Інститут народознавства, Львів, Україна
2015:           Naukowa wymiana, Uniwersytet Jaggiellonski, Краків, Польща
2019:           Collegium Carpathicum, Ştefancel Mare University of Suceava, Сучава, Румунія

2019:           CollegiumCarpathicum, Ostravskáuniverzita, Острава, Чехія

2019:          ProgramErasmus+ mobilityforteachingKA2, UniverzitaKomenského v Bratislave, Братислава, Словаччина

Міжнародна співпраця
Польща:         Варшавський університет
Ягеллонський університет
Німецький історичний інститут в Варшаві
Архів Акт Нових
Державний архів в Кракові
Центральний військовий архів
Словаччина:  Інститут етнології Словацької Академії Наук
Університет Коменського в Братиславі
Суспільствознавчий інститут Словацької Академії Наук у Кошице
Прешовський університет
Національний архів Словацької Республіки
Державний архів в Кошице
Чехія:              Карлів університет
Остравський університет
Національний архів Чеської Республіки
Архів Канцелярії Президента Республіки
Австрія:         Віденський університет
Росія:              Новосибірський університет
Румунія:         Університет у Сучаві
Товариство українців Румунії

E-mail: 

Тел: (0342) 59-61-87

Кафедра етнології і археології (607 каб.) Гуманітарний корпус

Факультету історії, політології і міжнародних відносин

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

76025 м. Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57