Наукова робота

Характеристика науково-дослідної роботи кафедри етнології і археології

п/п

Показник

Роки

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

1. Обсяг фінансування (всього) тис. грн.,

в т.ч, держбюджетних

госпдоговірних

міжнародних

інших фондів

2. Розподіл обсягів виконання НДР (тис. грн.):

• фундаментальні

• прикладні

• інші

3. Кількість наукових і науково-технічних підрозділів

4. Кількість наукових шкіл

1

1

1

1

5. Чисельність виконавців НДР (осіб)

в т.ч. штатних наукових працівників

із них: докторів наук

кандидатів наук

професорсько-викладацького персоналу

із них докторів наук

кандидатів наук

9

7

1

6

7

1

6

9

7

1

6

7

1

6

10

7

1

6

7

1

6

10

7

1

6

7

1

6

6. Участь професорсько-викладацького складу в науковій роботі (% від штатної чисельності)

100

100

100

100

7. Кількість НДР, які виконувалися протягом року

1

1

1

1

8. Кількість закінчених робіт (всього)

1

1

1

1

9. Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами їх загальний обсяг (тис.грн.)

10. Кількість ліцензійних угод сума проданих ліцензій (тис.грн )

11. Кількість наукових видань, опублікованих протягом року (всього)

19

14

23

1

із них: монографій (одиниць);

1

3

3

2

публікацій в наукових журналах;

17

11

17

11

публікацій надрукованих в міжнародних журналах

1

2

3

1

посилань визнаних в міжнародних журналах на роботи

викладачів інституту, факультету

12. Кількість експонатів представлених на виставках в т.ч. міжнародних

13. Кількість отриманих нагород (всього):

1

в т.ч міжнародних премій;

державних премій

патентів та охоронних документів на винаходи

авторських свідоцтв

1

позитивних рішень

 

Міжнародні зв’язки кафедри етнології і археології

 

п/п

Показник

Роки

2016 2017 2018 2019

1

2

3

4

5

6

1. Кількість фахівців, підготовлених для зарубіжних країн (всього)

в т.ч. за держзамовленням

2. Кількість зарубіжних навчальних закладів, асоціацій, з якими підтримуються ділові зв’язки

2

2

2

3

3. Кількість направлених на навчання до зарубіжних навчальних закладів:

• студентів

• аспірантів

4. Кількість студентів, які проходили навчальні практики у зарубіжних організаціях і установах

5. Кількість викладачів, які пройшли стажування у зарубіжних країнах

1

6. Кількість викладачів і співробітників, які перебували в ділових зарубіжних відрядженнях

2

3

3

2

7. Кількість науково-педагогічних кадрів, що мають почесні звання зарубіжних навчальних закладів

8. Кількість іноземних лекторів і науковців, які брали участь у навчальному процесі інституту, факультету

3

2

4

3

9. Кількість розробок та проектів, виконаних спільно із закордонними партнерами

1

2

2

10. Кількість спільних освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка спеціалістів із зарубіжними партнерами