Наукова робота

 

У 2014 р. Карпатською історико-археологічною експедицією Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (керівник – М. Кугутяк), було проведено широкомасштабне обстеження «Скель Довбуша» у с. Бубнище Долинського району Івано-Франківської області. з метою виявлення об’єктів доісторичного (язичницького) періоду використання даного комплексу. Їх результатом стало виявлення давніх великих кам’яних барельєфів і скульптур, антропоморфних і зооморфних зображень, петрогліфів та чашоподібних жертовників тощо, які були предметами язичницького культу. Карпатською історико-археологічною експедицією вперше доведено доісторичне походження сакральної пам’ятки неолітичного періоду, виявлено два вівтарні комплекси. Один з них, наземний, був пов’язаний із обрядово-ритуальними діями в період зимового сонцестояння 21–22 грудня. Другий наскельний вівтарний комплекс у вигляді шести чашоподібних жертовників (перед триметровим барельєфом жінки) присвячений літньому сонцестоянню 21–22 червня. Типологічно дана пам’ятка не має аналогів у європейській практиці. Науковці довели існування тут великого язичницького святилища. Воно функціонувало тут у різні доісторичні періоди (від епохи неоліту до раннього середньовіччя). Зараз можна зробити попередні висновки про те, що скельно-печерний комплекс у с. Бубнище використовувався спочатку як язичницьке святилище, а в пізньосередньовічний період – як укріплений монастир.

Характеристика науково-дослідної роботикафедри етнології і археології

п/п

Показник

Роки

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

1. Обсяг фінансування (всього) тис. грн.,

в т.ч, держбюджетних

госпдоговірних

міжнародних

інших фондів

2. Розподіл обсягів виконання НДР (тис. грн.):

• фундаментальні

• прикладні

• інші

3. Кількість наукових і науково-технічних підрозділів

4. Кількість наукових шкіл

1

1

1

1

5. Чисельність виконавців НДР (осіб)

в т.ч. штатних наукових працівників

із них: докторів наук

кандидатів наук

професорсько-викладацького персоналу

із них докторів наук

кандидатів наук

9

7

1

6

7

1

6

9

7

1

6

7

1

6

10

7

1

6

7

1

6

10

7

1

6

7

1

6

6. Участь професорсько-викладацького складу в науковій роботі (% від штатної чисельності)

100

100

100

100

7. Кількість НДР, які виконувалися протягом року

1

1

1

1

8. Кількість закінчених робіт (всього)

1

1

1

1

9. Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами їх загальний обсяг (тис.грн.)

10. Кількість ліцензійних угод сума проданих ліцензій (тис.грн )

11. Кількість наукових видань, опублікованих протягом року (всього)

19

14

23

1

із них: монографій (одиниць);

1

3

3

1

публікацій в наукових журналах;

17

11

17

публікацій надрукованих в міжнародних журналах

1

3

посилань визнаних в міжнародних журналах на роботи

викладачів інституту, факультету

12. Кількість експонатів представлених на виставках в т.ч. міжнародних

13. Кількість отриманих нагород (всього):

в т.ч міжнародних премій;

державних премій

патентів та охоронних документів на винаходи

авторських свідоцтв

1

1

позитивних рішень

 

Міжнародні зв’язки кафедри етнології і археології

 

п/п

Показник

Роки

2011 2012 2013 2014

1

2

3

4

5

6

1. Кількість фахівців, підготовлених для зарубіжних країн (всього)

в т.ч. за держзамовленням

2. Кількість зарубіжних навчальних закладів, асоціацій, з якими підтримуються ділові зв’язки

2

2

2

3

3. Кількість направлених на навчання до зарубіжних навчальних закладів:

• студентів

• аспірантів

4. Кількість студентів, які проходили навчальні практики у зарубіжних організаціях і установах

 

5. Кількість викладачів, які пройшли стажування у зарубіжних країнах

 

6. Кількість викладачів і співробітників, які перебували в ділових зарубіжних відрядженнях

2

3

2

 

7. Кількість науково-педагогічних кадрів, що мають почесні звання зарубіжних навчальних закладів

 

8. Кількість іноземних лекторів і науковців, які брали участь у навчальному процесі інституту, факультету

3

2

4

 

9. Кількість розробок та проектів, виконаних спільно із закордонними партнерами

1

2

 

1

10. Кількість спільних освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка спеціалістів із

зарубіжними партнерами

 

МІЖНАРОДНІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЕТНОЛОГІЇ АРХЕОЛОГІЇ ЗА 2014 Р.

Костючок П.Л.

  1. IV Международная научно-практическая конференция «Социальные коммуникации и эволюция обществ», 11-12 октября 2013 г., Новосибирск, Российская Федерация.
  2. VIII Zjazd Absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej Uniwersytetu Warszawskiego. Międzynarodowa konferencja naukowa «Czeskie badania nad polską w kontekście europejskim», 11-12 września 2013 r., Praga, Czeska Republika.

Кочкін І. Т.:

  1. Międzynarodowa  konferencja „ Obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur ‘wczesnobrązowych’:  III – 1 połowa II tysiąclecia bc” (Poznań – Obrzycko: 1 – 5 października 2013 roku). Organizatorzy: Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy współudziale Zespołu Zadaniowego Badań Pograniczy Kulturowych Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. (Sesja posterowa)