Вартість навчання

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Факультет історії, політології і міжнародих відносин

 

ОР “Бакалавр”

014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія) – 3 роки  10 місяці, 55 чол. – ліцензійний обсяг, вартість навчання- 14 950 грн. – денна, 25 чол. – ліцензійний обсяг, 10 100 грн. – заочна
Бюджет, контракт

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археологія  – 3 роки 10 місяців, 55 чол. – ліцензійний обсяг, вартість навчання 14 950 грн. – денна, 25 чол. – ліцензійний обсяг, 10 100 грн. – заочна
Бюджет, контракт

Галузь знань Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву
спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн Форми навчання,
на які здійснюєть
прийом іноземців
та осіб без
громадянства
Код Назва Код Назва Назва Денна Вечірня Заочна Денна Вечірня Заочна Денна Вечірня Заочна Форми навчання
01 Освіта 014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія) 55 25 3 р 10 м 3 р 10 м 14 950 6 600 денна, заочна
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археологія 55 55 3 р 10 м 3 р 10 м 15 950 6 600 денна, заочна
05 Соціальні та поведінкові
науки
052 Політологія Політологія 45 45 3 р 10 м 3 р 10 м 9 200 6 600 денна, заочна
05 Соціальні та поведінкові
науки
052 Політологія Політологія (за кошти фізичних або
юридичних осіб)
45 45 3 р 10 м 3 р 10 м 9 200 6 600 денна, заочна
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні
студії
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні
студії
100 3 р 10 м 3 р 10 м 14 400 денна
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 25 10 3 р 10 м 3 р 10 м 12 900 7 900 денна, заочна
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
(за кошти фізичних або юридичних
осіб)
25 15 3 р 10 м 3 р 10 м 12 900 7 900 денна, заочна

 

ОР “Магістр”

Додаток-1-до-ПП-20201227  Вартість навчання станом на 2020 р.

Факультет історії,політології і міжнродних відносин

014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія) – 1рік 4місяці, 30 чол. – ліцензійний обсяг, 18 900 грн. – денна, 50 чол. – ліцензійний обсяг, 13 200 грн. – заочна
03 Гуманітароні науки

032 Історія та археологія

Історія та археологія – 1рік 4місяці, 20 чол. – ліцензійний обсяг, 18 900 грн. – денна, 15 чол. – ліцензійний обсяг, 13 200 грн. – заочна

Історія та археологія. Етнологія – 1рік 4місяці, 15 чол. – ліцензійний обсяг, 18 900 грн. – денна

Бюджет, контракт Бюджет, контракт

01 Освіта 014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія) 30 50 1 р 4 м 1 р 4 м 18900 13200 денна, заочна
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія 20 15 1 р 4 м 1 р 4 м 18900 13200 денна, заочна
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Етнологія 15 1 р 4 м 1 р 4 м 18900 денна
05 Соціальні та поведінкові
науки
052 Політологія Політологія 15 15 1 р 4 м 1 р 4 м 18900 13200 денна, заочна
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні
студії
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні
студії
25 25 1 р 4 м 1 р 4 м 15600 10600 денна, заочна
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 25 25 1 р 4 м 1 р 4 м 13600 9400 денна, заочна

Згідно з оригіналом:

http://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/dodatok_1_pnu.pdf